Navigacija

Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-178/2012, stran 333 DATUM OBJAVE: 23.1.2012

VELJAVNOST: od 7.2.2012 / UPORABA: od 7.2.2012

RS 5-178/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.2.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 5/12

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.2.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

178. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki

 
Na podlagi sedmega odstavka 31. člena Zakona o var­stvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje na predlog Informacijskega pooblaščenca
 

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki

 

1. člen

 
V Pravilniku o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (Uradni list RS, št. 85/07) se 2. in 3. člen spremenita tako, da se glasita:
 

»2. člen

Višina stroškov posredovanja podatkov - cenik

 
(1)
Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku vedno zagotoviti fotokopijo ali prepis, v primeru računalniške vodene zbirke osebnih podatkov pa izpis formata A4. Cena materialnih stroškov za posredovanje ene strani formata A4 je 0,10 eura.
 
(2)
Če posameznik želi podatek pridobiti v obliki, ki ni oblika iz prejšnjega odstavka, so pod pogojem, da upravlja­vec osebnih podatkov razpolaga s tehničnimi zmožnostmi, najvišje cene materialnih stroškov za posredovanje podatkov iz prejšnjega člena (brez davka na dodano vrednost - DDV) naslednje:
 
1.
ena stran fotokopije ali prepisa formata A3 0,20 eura,
 
2.
ena stran fotokopije večjega formata 1,50 eura,
 
3.
ena stran barvne fotokopije formata A4 0,75 eura,
 
4.
ena stran barvne fotokopije formata A3 1,50 eura,
 
5.
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,00 eura,
 
6.
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,75 eura,
 
7.
elektronski zapis na eni disketi 1,50 eura,
 
8.
posnetek na eni videokaseti 5,00 eura,
 
9.
posnetek na eni audiokaseti 3,00 eura,
 
10.
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 
11.
pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 
12.
poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.
 
(3)
Drugih materialnih stroškov, ki niso določeni v prej­šnjem odstavku, ni dovoljeno zaračunavati.
 

3. člen

Način plačila stroškov

 
(1)
Upravljavec osebnih podatkov posamezniku izda ra­čun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s tem pravilnikom. Račun mora posameznik prejeti ob ali po prejemu podatkov.
 
(2)
Stroške plača posameznik s plačilnim nalogom, v drugi obliki negotovinskega plačila ali v gotovini.
 
(3)
Če upravljavec osebnih podatkov ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja podatkov presegli 100,00 eu­rov, lahko od posameznika zahteva vnaprejšnji polog. Po po­sredovanju podatkov upravljavec osebnih podatkov obračuna dejansko nastale stroške in posamezniku izda račun v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če polog presega dejanske materialne stroške, upravljavec osebnih podatkov posame­zniku ob posredovanju podatkov vrne presežni znesek. Če pa dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, posameznik razliko plača najkasneje v osmih dneh od prejema računa.
 
(4)
Posameznik mora plačati stroške posredovanja po­datkov najkasneje v osmih dneh od prejema računa oziroma zahtevka za položitev pologa. Upravljavec osebnih podatkov posredovanja podatkov ne sme pogojevati s predhodnim pla­čilom računa.
 
(5)
Prihodki upravljavca osebnih podatkov, ki je neposre­dni proračunski uporabnik, iz naslova zaračunanih stroškov posredovanja podatkov po tem pravilniku, so prihodki Prora­čuna Republike Slovenije, v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window