Navigacija

Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih bolezni živali

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 56-2437/2016, stran 8241 DATUM OBJAVE: 26.8.2016

VELJAVNOST: od 27.8.2016 / UPORABA: od 27.8.2016

RS 56-2437/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.8.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 56/16

Časovnica

Na današnji dan, 22.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 27.8.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2437. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih bolezni živali

 
 
Na podlagi petega odstavka 9. člena, drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih bolezni živali

 

1. člen

 
V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih bolezni živali (Uradni list RS, št. 122/07 in 42/10) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»1. člen

 
Ta pravilnik določa minimalne ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje kuge (Rinderpest), kuge drobnice (Peste des petits ruminants), vezikularne bolezni prašičev (Swine vesicular disease), osepnic ovac in koz (Sheep pox and goat pox), vezikularnega stomatitisa (Vesicular stomatitis), vozličastega dermatitisa (Lumpy skin disease), epizootične hemoragične bolezni (Epizootic Haemorrhagic Disease) in mrzlice doline Rift (Rift Valley Fever) v skladu z Direktivo Sveta 92/119/EGS z dne 17. decembra 1992 o splošnih ukrepih Skupnosti za nadzor nad določenimi živalskimi boleznimi in o posebnih ukrepih v primeru vezikularne bolezni prašičev (UL L št. 62 z dne 15. 3. 1993, str. 69), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 92/119/EGS).«.
 

2. člen

 
V 2. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
 
»Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz zakona, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES), ter izrazi, ki imajo naslednji pomen:«.
 
V četrti alineji se besedilo »Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS)« nadomesti z besedilom »Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) in beseda »VURS« z besedo »Uprava«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window