Navigacija

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Socialistične republike Vietnam o gospodarskem sodelovanju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 12-60/2015, stran 385 DATUM OBJAVE: 8.10.2015

VELJAVNOST: od 12.11.2015 / UPORABA: od 12.11.2015

RS (mednarodne) 12-60/2015

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 12.11.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 12/15, 15/15

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.11.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

60. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Socialistične republike Vietnam o gospodarskem sodelovanju

 
 
Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Socialistične republike Vietnam o gospodarskem sodelovanju

 

1. člen

 
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Socialistične republike Vietnam o gospodarskem sodelovanju, podpisan v Ljubljani 16. junija 2015.
 

2. člen

 
Besedilo sporazuma se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:
 

A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM ON ECONOMIC COOPERATION

 
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter referred to individually as »Party« and collectively as »Parties«),
Confirming friendly relations between their states and their inhabitants,
Desiring to promote the development of economic cooperation in the fields of mutual interest on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity,
Considering the mutual benefit arising from increased trade and the desire to further strengthen these relations, especially through the promotion of bilateral trade, economic ties and closer cooperation, and
Considering the obligations of their respective states under international agreements,
Have agreed as follows:
Article 1
The Parties, within the framework of their laws and regulations and considering their international obligations and agreements, shall make their best efforts to develop and strengthen economic cooperation on the widest possible scale and in all fields deemed to be in their mutual interest and to their benefit.
Article 2
The Parties shall strive to create favourable conditions to strengthen economic cooperation, especially by:
– facilitating and supporting exchange and contacts between their economic operators;
– creating favourable investment conditions;
– facilitating the exchange of business and economic information;
– assisting each other with the organisation of fairs, exhibitions, symposiums and similar;
– facilitating the exchange of information on laws and regulations governing the economic activities in both countries;
– expanding their cooperation in the field of small and medium sized enterprises, investment, etc.;
– promoting trade in goods and services, and long-term cooperation in the fields of industry, agriculture, infrastructure, construction, information and communications, transport, environment protection, banking, finance and tourism.
Article 3
To this end, the Parties hereby establish the Intergovernmental Slovenia-Vietnam Commission for Economic Cooperation (hereinafter referred to as »Intergovernmental Commission«) which shall deal with the fields covered by this Agreement and:
– identify fields to which cooperation between the Parties may be extended, propose measures and make recommendations for their implementation;
– prepare proposals for improving the cooperation between economic operators of the two countries;
– exchange information on the economic situation in the two countries, on regulations, economic programmes, and other information of mutual interest;
– identify problems which hinder bilateral trade and economic cooperation, and propose measures for resolving these problems;
– identify other forms in the framework of the Intergovernmental Commission (such as subcommissions, working groups etc.) to which the cooperation between the Parties may be extended, propose measures and make recommendations for their implementation.
Article 4
1. The Intergovernmental Commission shall be composed of the representatives of the Parties under the chair of the leader of one ministry and/or equivalent government agency of each Party and, where necessary, the representatives of other public and/or private sector institutions may also be invited to participate.
2. The Parties shall agree upon the Rules of Procedure of the Intergovernmental Commission at its first meeting.
Article 5
1. The Intergovernmental Commission shall meet once a year or when necessary at the request of either of the Parties.
2. The dates and meeting agendas of the Intergovernmental Commission shall be agreed by both Parties.
3. The host Party shall take minutes of the Intergovernmental Commission meeting, to be signed by the heads of both delegations at the end of the meeting.
Article 6
This Agreement shall apply without prejudice to the rights and obligations arising from the international agreements binding on the Parties, as well as from their membership of international organizations. This Agreement shall apply without prejudice to the obligations arising from the membership of the Republic of Slovenia in the European Union.
Article 7
This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties and amendments shall be drawn up in separate Protocols forming an integral part of the Agreement.
Article 8
Any question and dispute arising in connection with the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be resolved through consultations in the framework of the Intergovernmental Commission.
Article 9
1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date of receipt of the last notification by the Parties confirming that all internal legal procedures for the entry into force of the Agreement have been concluded.
2. This Agreement shall be concluded for a period of three years and shall be automatically extended for successive one-year periods unless either Party submits a written notification to the other of its intention to terminate the Agreement six months prior to its expiry.
Done at Ljubljana on the 16th day of June 2015, in two originals in the English language.
FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC
OF SLOVENIA
Zdravko Počivalšek (s)
FOR THE GOVERNMENT
OF THE SOCIALIST
REPUBLIC VIET NAM
Vu Huy Hoang (s)
 

S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SOCIALISTIČNE REPUBLIKE VIETNAM O GOSPODARSKEM SODELOVANJU

 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Socialistične republike Vietnam (v nadaljnjem besedilu posamično: pogodbenica, in skupno: pogodbenici) sta se
ob potrditvi prijateljskih odnosov med državama in njunimi prebivalci,
z željo, da bi spodbujali razvoj gospodarskega sodelovanja na področjih skupnega interesa na podlagi enakosti, obojestranske koristi in vzajemnosti,
ob upoštevanju skupnih koristi, ki izhajajo iz povečanega trgovanja, in želje po nadaljnji krepitvi teh odnosov, zlasti s spodbujanjem dvostranske trgovine, gospodarskega povezovanja in tesnejšega sodelovanja, in
ob upoštevanju obveznosti svojih držav po mednarodnih sporazumih
dogovorili:
 

1. člen

 
Pogodbenici si v okviru svojih zakonov in predpisov ter ob upoštevanju svojih mednarodnih obveznosti in sporazumov po najboljših močeh prizadevata za razvoj in krepitev gospodarskega sodelovanja v najširšem možnem obsegu in na vseh področjih, za katera menita, da so v skupnem interesu in obojestransko korist.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window