Navigacija

Uredba o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 58-2545/2014, stran 6583 DATUM OBJAVE: 28.7.2014

RS 58-2545/2014

 
 

2545. Uredba o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica

 
Na podlagi šestega odstavka 12. člena Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 107/06 - uradno prečiščeno besedilo, 33/07 - odl. US in 19/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica

 

1. člen

 
Ta uredba:
 
-
določa nepremično in premično premoženje Republike Slovenije na zavarovanem območju Kobilarne Lipica, ki je namenjeno opravljanju javne službe in gospodarskim dejavno­stim, povezanim z javno službo;
 
-
določa upravljanje z imenom kulturnega spomenika, geografsko označbo Lipicanec in znamkami Kobilarne Lipica;
 
-
določa nepremično premoženje Republike Slovenije na zavarovanem območju Kobilarne Lipica, ki je namenjeno opravljanju gostinsko-hotelirske dejavnosti, in
 
-
ureja druga vprašanja, ki se nanašajo na upravljanje zavarovanega območja Kobilarne Lipica.
 

2. člen

 
Nepremično premoženje, ki je namenjeno opravljanju javne službe in gospodarskim dejavnostim, povezanim z jav­no službo, obsega naslednja zemljišča in objekte na teh ze­mljiščih: parc. št. 1879, del parc. št. 1880, 1881, 1886, 1887, 1889, 1890/2, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895/1, 1895/2, del 1899/3, del 1899/4, 1898, 1899/1, 1899/5, 1899/6, 1899/9, parc. št. 1899/10, 1899/11, 1899/12, 1899/13, 1899/14, 1899/15, 1899/16, 1899/17, 1899/18, 1899/19, 1899/20, 1899/21, 1899/22, 1899/23, 1899/24, 1899/25, 1899/26, 1899/28, del parc. št. 1899/29, 1899/31, 1899/32, 1899/33, 1899/34, 1899/35, 1899/36, 1899/37, 1899/38, 1899/40, 1899/41, 1899/42, 1899/43, 1899/44, 1899/47, 1899/48, parc. št. 1899/49, 1899/51, 1899/55, 1899/60, 1899/61, 1899/65, 1899/66, 1899/67, 1899/68, 1899/69, 1899/70, 1899/71, 1899/72, 1899/73, 1899/74, 1899/75, 1899/76, 1899/77, 1899/78, 1899/79, 1899/80, 1899/81, 1899/82, 1899/83, 1899/84, 1899/85, 1899/86, 1899/87, 1899/88, 1899/89, 1899/90, 1899/91, 1899/92, 1899/93, 1899/94, 1899/95, 1899/96, 1899/97, 1899/98, 1899/99, 1899/100, 1899/101, 1899/102, 1899/103, 1899/104, 1899/105, 1899/106, 1899/107, 1899/108, 1899/109, 1899/110, 1899/111, 1899/112, 1899/113, 1899/114, 1899/115, 1899/116, 1899/117, 1899/118, 1899/119, 1899/120, 1899/121, 1899/122, 1899/123, 1899/124, 1899/125, 1899/126, 1899/127, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908/1, 1908/2, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 2207/1 in 2208/2, vse k. o. 2458 Bazovica.
 

3. člen

 
Premično premoženje, ki je namenjeno opravljanju jav­ne službe in gospodarskim dejavnostim, povezanim z javno službo, obsega:
 
-
čredo konj, kot je določena v Zakonu o Kobilarni Lipi­ca (Uradni list RS, št. 107/06 - uradno prečiščeno besedilo, 33/07 - odl. US in 19/14) in je vpisana v izvorno rodovniško knjigo lipicancev, ki jo vodi Javni zavod Kobilarna Lipica;
 
-
zbirko del Avgusta Černigoja, ki so vpisana v inven­tarno knjigo v skladu s predpisom o vodenju inventarne knji­ge premične kulturne dediščine, ki jo sestavljata dve knjigi, inventarno knjigo hrani uprava Kobilarne Lipica;
 
-
zbirko muzeja Lipikum, ki se vodi v registru osnovnih sredstev Javnega zavoda Kobilarna Lipica (v nadaljnjem besedilu: register);
 
-
parkovno plastiko - formo vivo - iz kraškega kamna, ki se vodi v registru;
 
-
druga umetniška dela, ki se vodijo v registru, in
 
-
drugo premično premoženje, ki se vodi v registru.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window