Navigacija

Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 105-2233/2021, stran 6541 DATUM OBJAVE: 2.7.2021

VELJAVNOST: od 3.7.2021 / UPORABA: od 3.7.2021

RS 105-2233/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.7.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 105/21

Časovnica

Na današnji dan, 21.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.7.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2233. Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

 
 
Na podlagi prvega odstavka 23. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter za izvrševanje 9. in 11. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljnjem besedilu: ZBan-3), v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU) s spremembami in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 11 z dne 17. 1. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2015/61/EU) s spremembami, izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

 

1. člen

(vsebina in področje uporabe)

 
(1)
Ta sklep podrobneje določa nekatere opcije in diskrecijske pravice iz prava Unije, ki jih izvaja Banka Slovenije kot pristojni organ, odgovoren za izvajanje nadzora nad bankami in hranilnicami (v nadaljnjem besedilu: banke), ter diskrecijske pravice, ki jih izvaja Banka Slovenije kot imenovani organ, odgovoren za izvajanje člena 124 Uredbe 575/2013/EU.
 
(2)
Sklep se uporablja v zvezi z bankami, za nadzor nad katerimi je v skladu s členom 6(4) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. 11.2013, str. 63), ter delom IV in členom 147(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (UL L št. 141 z dne 14. 5. 2014, str. 1) pristojna Banka Slovenije.
 
(3)
Ne glede na prejšnji odstavek se 4. člen tega sklepa uporablja za vse banke.
 
(4)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-3, Uredbe 575/2013/EU, Delegirane uredbe 2015/61/EU in drugih predpisov, izdanih na njihovi podlagi.
 

POGLAVJE I

Kapital

 

3. člen

(člen 89(3) Uredbe 575/2013/EU: uteži tveganja in prepoved kvalificiranih deležev izven finančnega sektorja)

 
Brez poseganja v člen 90 Uredbe 575/2013/EU banke pri izračunu kapitalskih zahtev v skladu z delom 3 Uredbe 575/2013/EU uporabijo utež tveganja 1 250 % za višjega izmed naslednjih zneskov:
 
(a)
znesek kvalificiranih deležev v družbah iz člena 89(1) Uredbe 575/2013/EU, ki presega 15 % sprejemljivega kapitala banke, in
 
(b)
skupen znesek kvalificiranih deležev v družbah iz člena 89(2) Uredbe 575/2013/EU, ki presega 60 % sprejemljivega kapitala banke.
 

POGLAVJE II

Kapitalske zahteve

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window