Navigacija

Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-3379/2017, stran 9999 DATUM OBJAVE: 11.12.2017

VELJAVNOST: od 12.12.2017 / UPORABA: od 1.1.2018

RS 70-3379/2017

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 21.5.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 70/17, 60/22

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.5.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3379. Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 93. člena in petega odstavka 95. člena in za izvrševanje 93. člena in 95. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) izdaja ministrica za finance
 

P R A V I L N I K
o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz

 

1. člen

(namen pravilnika)

 
Ta pravilnik podrobneje ureja način vračila trošarine, vsebino zahtevka za vračilo in vsebino evidence, ki jo mora voditi upravičenec za energente, ki se dokazljivo porabijo za industrijsko-komercialni namen in način vračila trošarine, vsebino zahtevka za vračilo, potrebna dokazila in evidence, ki jih mora voditi upravičenec za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz, v skladu z Zakonom o trošarinah (Uradni list RS, št 47/16; v nadaljnjem besedilu: zakon).
 

2. člen

(mesečni zahtevek za vračilo trošarine in povprečni znesek za vračilo trošarine za industrijsko-komercialni namen)

 
(1)
Vračilo trošarine za energente, porabljene za industrijsko-komercialni namen, upravičenec iz prvega odstavka 93. člena zakona uveljavlja z zahtevkom za vračilo trošarine, ki vsebuje:
 
1.
identifikacijske podatke upravičenca,
 
2.
obdobje, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,
 
3.
podatke o prodajalcu goriva ter vrsti in količini goriva, za katero se zahteva vračilo trošarine,
 
4.
podatke o številu in vrsti strojev in urah delovanja po vrsti stroja in
 
5.
podatke potrebne za nakazilo vračila trošarine.
 
(2)
Vzorec obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega odstavka (Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (TRO-I)) je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.
 
(3)
Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen, ki ga ugotovi ministrica za finance, za mesec, za katerega se vračilo uveljavlja. Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na katerega se zahtevek nanaša.
 

3. člen

(računi o nabavljenem gorivu ter evidence o nabavi in porabi goriva)

 
(1)
Na računu o nabavljenem gorivu iz drugega odstavka 93. člena zakona se poleg podatkov, ki jih zahtevajo drugi predpisi, navedejo naslednji podatki:
 
1.
kraj ali druga identifikacija bencinskega servisa ali točilnega mesta,
 
2.
vrsta, količina in cena goriva in
 
3.
datum točenja goriva.
 
(2)
Račun iz prejšnjega odstavka se glasi na upravičenca in se lahko predloži v izvirniku ali kopiji.
 
(3)
V evidencah iz drugega odstavka 93. člena zakona upravičenec vodi podatke o:
 
1.
vrsti in številu strojev v uporabi za industrijsko-komercialni namen,
 
2.
tehničnih podatkih motorja stroja iz prejšnje točke in podatkih proizvajalca o povprečni porabi goriva na uro delovanja stroja,
 
3.
po datumih vpisane ure delovanja motorja stroja, lokaciji delovanja stroja in opis opravila,
 
4.
količini goriva po datumu nabave, vključno s številko izdanega računa,
 
5.
količini goriva po datumu in lokaciji polnitve v stroje in
 
6.
porabi goriva za druge namene.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window