Navigacija

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi prekrškov za kršitve določb uredb Skupnosti s področja skupne ribiške politike

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-250/2009, stran 702 DATUM OBJAVE: 6.2.2009

VELJAVNOST: od 21.2.2009 / UPORABA: od 21.2.2009

RS 9-250/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.2.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 9/09

Časovnica

Na današnji dan, 23.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 21.2.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

250. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi prekrškov za kršitve določb uredb Skupnosti s področja skupne ribiške politike

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o spremembah Uredbe o določitvi prekrškov za kršitve določb uredb Skupnosti s področja skupne ribiške politike

 

1. člen

 
V Uredbi o določitvi prekrškov za kršitve določb uredb Skupnosti s področja skupne ribiške politike (Uradni list RS, št. 141/06) se v 1. členu točka e) spremeni tako, da se glasi:
 
»e) Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L št. 409 z dne 30. 12. 2006, str. 11), popravljene s Popravkom Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L št. 36 z dne 8. 2. 2007, str. 6) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1967/2006/ES),«.
 

2. člen

 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»8. člen

(Uredba 1967/2006/ES)

 
(1)
Z globo od 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
 
1.
v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena Uredbe 1967/2006/ES namerno lovi, obdrži na krovu, pretovarja in iztovarja morske vrste iz Priloge IV Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktiv 73/239/EGS, 74/557/EGS in 2002/83/ES na področju okolja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 368) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 92/43/EGS), razen če je bilo odobreno odstopanje v skladu s 16. členom Direktive 92/43/EGS,
 
2.
izvaja ribolov z vlečnimi mrežami, strgačami, zapornimi plavaricami, potegalkami odprtega morja, obalnimi potegalkami ali podobnimi mrežami nad dnom z morsko travo, predvsem s Posidonia oceanica ali drugimi morskimi cvetnicami v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
3.
izvaja ribolov z vlečnimi mrežami, strgačami, obalnimi potegalkami ali podobnimi mrežami nad koralnimi habitati in nad maerlom v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
4.
uporablja vlečne strgače in izvaja ribolov z vlečnimi mrežami pod 1.000 metrov globine v nasprotju s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
5.
uporablja ali ima na krovu toksične snovi, sredstva za omamljanje ali korozivne snovi v nasprotju s točko (a) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
6.
uporablja ali ima na krovu generatorje za elektrošok v nasprotju s točko (b) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
7.
uporablja ali ima na krovu eksploziv v nasprotju s točko (c) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
8.
uporablja ali ima na krovu snovi, ki ob mešanju lahko eksplodirajo, v nasprotju s točko (d) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
9.
uporablja ali ima na krovu vlečne opreme za nabiranje rdečih ali drugih vrst koral ali koralam podobnih organizmov v nasprotju s točko (e) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
10.
uporablja ali ima na krovu pnevmatska kladiva ali druge perkusijske naprave za nabiranje zlasti školjk, ki vrtajo v kamen, v nasprotju s točko (f) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
11.
uporablja ali ima na krovu andrejeve križe in podobne grabilce za nabiranje zlasti rdečih ali drugih vrst koral ali koralam podobnih organizmov v nasprotju s točko (g) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
12.
uporablja ali ima na krovu ploskev, narejeno iz mrežnega materiala, katerega očesa imajo odprtino, manjšo od 40 mm, za plovila s pridneno vlečno mrežo v nasprotju s točko (h) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
13.
uporablja stoječe mreže za lov rib v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
14.
lovi, ima na krovu, pretovarja, iztovarja, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v prodajo morske datlje ali zavrtače v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
15.
lovi s podvodno puško v povezavi z napravami, ki omogočajo dihanje pod vodo ali ponoči med sončnim zahodom in vzhodom, v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
16.
lovi, ima na krovu, pretovarja, iztovarja, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v prodajo samice raroga ali samice jastoga, ki nosijo ikre, v nasprotju s petim odstavkom 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
17.
v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 1967/2006/ES uporablja za ribolov ali ima na krovu vlečne mreže in potegalke, obkroževalne mreže ali zabodne mreže, katerih velikost očes na delu mreže z najmanjšimi očesi je v nasprotju z tretjim, četrtim, petim in šestim odstavkom 9. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
18.
uporablja ali ima na krovu parangale s trnki v nasprotju z 10. členom Uredbe 1967/2006/ES,
 
19.
ovira očesa na katerem koli delu mreže ali jih kako drugače zmanjša v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
20.
v nasprotju z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 1967/2006/ES uporablja opremo na vlečnih mrežah, ki je v nasprotju s tehničnimi specifikacijami iz Priloge I(b) Uredbe 1967/2006/ES,
 
21.
ima na krovu ali uporablja ribolovno orodje, ki ni v skladu z merami, določenimi v Prilogi II Uredbe 1967/2006/ES,
 
22.
uporablja vlečno orodje v nasprotju s prvim odstavkom 13. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
23.
uporablja vlečne mreže v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
24.
uporablja zaporne plavarice v nasprotju s tretjim odstavkom 13. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
25.
uporablja strgače za nabiranje spužev v nasprotju z četrtim odstavkom 13. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
26.
v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena Uredbe 1967/2006/ES lovi, obdrži na krovu, pretovarja, iztovarja, prenaša, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v prodajo morske organizme, ki so manjši od najmanjše velikosti, določene v Prilogi III Uredbe 1967/2006/ES,
 
27.
v nasprotju s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe 1967/2006/ES uvaja, prenaša ali neposredno obnavlja staleže z neavtohtonimi vrstami, razen če to izvaja v skladu z 22.(b) členom Direktive Sveta 92/43/EGS,
 
28.
v nasprotju s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe 1967/2006/ES uvaja, prenaša ali neposredno obnavlja staleže z neavtohtonimi vrstami, razen če to izvaja v skladu z 22.(b) členom Direktive Sveta 92/43/EGS,
 
29.
trži pri ljubiteljskem ribolovu ujete ribe v nasprotju s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe 1967/2006/ES,
 
30.
pretovarja žive vodne organizme v nasprotju z 21. členom Uredbe 1967/2006/ES,
 
31.
prvič iztovarja in trži ulov, izveden s pridnenimi in pelargičnimi vlečnimi mrežami, zapornimi plavaricami, pelargičnimi parangali, strgačami, upravljanimi s plovila, in hidravličnimi strgačami v pristaniščih, določenih s predpisi, ki urejajo iztovarjanje in prodajo ribiških proizvodov, v nasprotju s prvim odstavkom 22. člena Uredbe 1967/2006/ES.
 
(2)
Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
 
(3)
Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
 
(4)
Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window