Navigacija

Uredba o neposrednih plačilih za rejo živali in plemenskih živali ter podporah za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2001

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-3781/2001, stran 7293 DATUM OBJAVE: 31.8.2001

VELJAVNOST: od 1.9.2001 / UPORABA: od 1.9.2001

RS 70-3781/2001

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 1.12.2001 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 70/01, 76/01, 96/01

Časovnica

Na današnji dan, 1.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.12.2001
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3781. Uredba o neposrednih plačilih za rejo živali in plemenskih živali ter podporah za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2001

 
 
Na podlagi 5. člena, v zvezi z 12., 17. in 19. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o neposrednih plačilih za rejo živali in plemenskih živali ter podporah za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2001

 

1. člen

(vsebina uredbe)

 
Ta uredba določa ukrepe kmetijske politike, in sicer neposredna plačila za kobile za vzrejo žrebet, neposredna plačila za vzrejo plemenskih živali, neposredna plačila za teleta, pitana na višjo maso, sofinanciranje nabavne cene sladkorja za krmljenje čebel in podpore za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil ter financiranje teh ukrepov za leto 2001.
 
Ta uredba določa upravičence do sredstev, pogoje za pridobitev sredstev, postopek za uveljavljanje sredstev, višino sredstev za vsak posamezen ukrep in nadzor nad izvajanjem določb te uredbe.
 

2. člen

(neposredna plačila za kobile za vzrejo žrebet)

 
Namen ukrepa kmetijske politike neposrednih plačil za kobile za vzrejo žrebet je izplačilo podpor za rejo kobil za vzrejo žrebet.
 
Upravičenci do sredstev za ukrep iz tega člena so rejci kobil za vzrejo žrebet.
 
Pogoji za uveljavljanje sredstev iz tega člena so naslednji:
 
-
kobile morajo biti tistih pasem, ki jih določa republiški selekcijski program v konjereji in pripuščene pod licenciranega plemenjaka v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe v živinoreji,
 
-
kobile so žrebile najmanj enkrat,
 
-
živali, za katere se uveljavlja neposredno plačilo, morajo biti vpisane v registru selekcijske službe na območnih kmetijskih zavodih,
 
-
živali, za katere se uveljavlja neposredno plačilo, morajo biti označene v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo označevanje živali,
 
-
živali, za katere se uveljavlja neposredno plačilo, mora imeti rejec v reji najmanj dva meseca pred in tri mesece po oddaji zahtevka,
 
-
da je oddal zbirno mapo z izpolnjenimi obrazci A ali A1, B, C in D, najkasneje do 6. julija 2001.
 
Upravičenci zaprosijo za neposredna plačila za predpisan ukrep kmetijske politike na način in z obrazcem »Zahtevek za izplačilo podpore za kobile za vzrejo žrebet živali«, ki je določen v uredbi, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: uredba o ukrepih kmetijske politike). Ta obrazec mora biti potrjen s strani območnega kmetijsko-gozdarskega zavoda ali Republiške selekcijske službe v konjereji. Zahtevek se vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana.
 
V primeru, da rejec v zahtevanem obdobju nima v reji toliko živali kot je bilo navedeno na zahtevku, mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) v 8 dneh sporočiti zmanjšanje staleža na obrazcu »Obvestilo o poginu ali izločitvi živali«, ki je sestavni del uredbe o ukrepih kmetijske politike, in vrniti že prejeta sredstva.
 
Zadnji rok za oddajo zahtevkov na agencijo za ukrep neposrednih plačil iz tega člena je 30 dni po uveljavitvi te uredbe.
 
Sredstva za izvedbo ukrepa iz tega člena se zagotavljajo s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) 5536-Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu-EKO 0.
 
Višina sredstev za neposredna plačila za kobile za vzrejo žrebet znaša 25.000 tolarjev na žival.
 
Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina neposrednega plačila iz tega člena sorazmerno zmanjša.
 

3. člen

(neposredna plačila za vzrejo plemenskih živali)

 
Namen ukrepa neposrednih plačil za vzrejo plemenskih živali (plemenskih žrebcev, plemenskih bikov, plemenskih prašičev, plemenskih ovnov in plemenskih kozlov), je izravnava stroškov vzreje oziroma nakupa plemenskih živali, testiranje plemenskih žrebcev, bikov, prašičev, ovnov in kozlov, premiranje plemenskih bikov v testih na prirast mesa in regresiranje plemenjakov v direktnih testih za potrebe vzrejališč, osemenjevalnih centrov, prirodnega pripusta ter zmanjšanje nabavne cene plemenskih bikov, žrebcev, prašičev, kozlov in ovnov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window