Navigacija

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 60-2540/2016, stran 8423 DATUM OBJAVE: 16.9.2016

VELJAVNOST: od 17.9.2016 / UPORABA: od 17.9.2016

RS 60-2540/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.9.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 60/16

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 17.9.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2540. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož

 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2)
 

R A Z G L A Š A M
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož – uradno prečiščeno besedilo,

 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 12. 7. 2016.
 
Št. 0220-1/2004-2016
 
Piran, dne 12. julija 2016
 
Župan Občine Piran Peter Bossman l.r.
 
Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož, ki ga je na 14. redni seji dne 12. julija sprejel Občinski svet Občine Piran, obsega:
 
-
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož, sprejet dne 14. oktobra 2004 (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/04),
 
-
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož, sprejet 20. decembra 2011 (Uradni list RS, št. 105/11),
 
-
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož, sprejet 31. maja 2016 (Uradni list RS, št. 46/16 z dne 30. 6. 2016).
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB2) je Občinski svet Občine Piran na 14. redni seji dne 12. julija sprejel
 

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (uradno prečiščeno besedilo)

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem odlokom Občina Piran uskladi delovanje javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
 
Ustanovitelj zavoda je ObčinaPiran, Tartinijev trg 2, Piran. Ustanoviteljske pravice in obveznosti do zavoda izvaja Občinski svet in župan(ja) Občine Piran.
 
Zavod je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradne objave Primorskih novic, št. 29/92, Uradni list RS, št. 7/96 in Uradne objave Primorskih novic, št. 1/2000).
 
Zavod je občinski javni zavod širšega pomena, ki presega občinski pomen in zadovoljuje potrebe prebivalstva sosednjih občin.
 
V besedilu odloka uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.
 

2. člen

 
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti, ki jih ustanovitelj ugotovi s svojim programom za kulturo. Javne kulturne dobrine se zagotavljajo pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo.
 
Zavod lahko zagotavlja javne kulturne dobrine tudi za potrebe drugih občin ali države in v ta namen sodeluje na javnih razpisih ali javnih pozivih in s pristojnimi organi sklepa ustrezne pogodbe ter konkurira za podporo posameznim kulturnim projektom pod pogojem, da se s tem ne ogrozi izvajanje nalog v javnem interesu ustanoviteljice skladno s tem odlokom.
 
Zavod sme opravljati poleg nalog v javnem interesu tudi druge dejavnosti pod pogojem, da je tako pridobljeni dohodek namenjen opravljanju nalog v javnem interesu in da izvajanje drugih dejavnosti ne ogrozi izvajanja nalog v javnem interesu.
 
Zavod redno sodeluje z vsemi javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami s področja umetnosti, kulture in ljubiteljske kulture, Samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti Piran in vzgojno-izobraževalnimi javnimi zavodi.
 

3. člen

 
Ime zavoda: Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož
 
Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij Portorose
 
Skrajšano ime: Avditorij Portorož – Portorose
 
Sedež javnega zavoda: Senčna pot 8 A, 6320 Portorož
 
Via ombrata 8 A, 6320 Portorose
 
Zavod je pravna oseba.
 
Zavod je vpisan v sodni register: pri Okrožnem sodišču v Kopru pod registrsko številko vl. 1-628-00.
 

II. DEJAVNOSTI ZAVODA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window