Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 78-1176/2020, stran 2794 DATUM OBJAVE: 29.5.2020

VELJAVNOST: od 30.5.2020 / UPORABA: od 30.5.2020

RS 78-1176/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.5.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.8.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 78/20

Časovnica

Na današnji dan, 17.8.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.5.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1176. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020

 
 
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020

 

1. člen

 
V Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020 (Uradni list RS, št. 76/19) se v 1. členu na koncu 7. točke beseda »in« nadomesti s podpičjem.
 
Na koncu 8. točke se pika nadomesti s podpičjem ter dodata novi, 9. in 10. točka, ki se glasita:
 
»9.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/501 z dne 6. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila v letu 2020 (UL L št. 109 z dne 7. 4. 2020, str. 8) in
 
10.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 3).«.
 

2. člen

 
V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2)
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se šteje, da so podatki o staležu prašičev za mesece, za katere je rok za sporočanje staleža potekel v obdobju trajanja izjemne okoliščine iz 29.a člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20 in 78/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020), sporočeni pravočasno, če so v CRPš sporočeni v štirinajstih dneh po prenehanju izjemne okoliščine.«.
 
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
 

3. člen

 
V 19. členu se za petim odstavkom dodajo novi, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
 
»(6)
Če upravičenec, ki uveljavlja zahteve iz prve alineje 1. točke oziroma druge alineje 4. točke 12. člena te uredbe zaradi izjemne okoliščine iz 29.a člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 ne more izpolniti pogojev iz drugega oziroma desetega odstavka 13. člena te uredbe, mora to sporočiti agenciji v skladu s 33. členom te uredbe.
 
(7)
Če upravičenec, ki uveljavlja zahteve iz druge alineje 1. točke, 3. točke oziroma prve alineje 4. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe, v obdobju trajanja izjemne okoliščine iz 29.a člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 ne more izpolniti pogojev iz tretjega oziroma devetega odstavka 13. člena te uredbe, zaradi česar število prašičev posamezne kategorije na datume, na katere prijavlja stalež prašičev, preseže največje dovoljeno število živali, ki je bilo za posamezno zahtevo opredeljeno v programu DŽ in vneseno v CRPš, mora to sporočiti agenciji v skladu s 33. členom te uredbe.
 
(8)
Če upravičenec, ki uveljavlja zahtevo iz druge alineje 2. točke 12. člena te uredbe, zaradi izjemne okoliščine iz 29.a člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 ne more izpolniti pogojev iz osmega odstavka 13. člena te uredbe, mora to sporočiti agenciji v skladu s 33. členom te uredbe.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window