Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1423/2015, stran 3798 DATUM OBJAVE: 15.5.2015

RS 34-1423/2015

 
 

1423. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2014

 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 5. redni seji 23. 4. 2015 sprejel
 

Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Škofljica za leto 2014

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2014.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2014 izkazuje:
 

+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |                     |     v €|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI             |  7.487.731|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI              |  8.025.948|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |   –538.217|
|    |TEKOČEGA LETA (I.-II.)          |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA             |   106.667|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   |   –644.884|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –106.667|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   538.217|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
 

3. člen

 
Proračunski primanjkljaj po zaključnem računu proračuna za leto 2014 se krije iz sredstev na računih preteklega leta.
 

  Stanje denarnih sredstev         3.122.717,70 EUR
  na dan 31. 12. 2013
  Sprememba stanja sredstev         –644.883,66 EUR
  na računih 2014
  ----------------------------------------------------------
  Stanje denarnih sredstev         2.477.834,04 EUR
  na dan 31. 12. 2014

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window