Navigacija

Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 37-1902/2018, stran 5692 DATUM OBJAVE: 1.6.2018

VELJAVNOST: od 16.6.2018 / UPORABA: od 16.6.2018

RS 37-1902/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.6.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.6.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 37/18

Časovnica

Na današnji dan, 1.6.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 16.6.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1902. Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 463. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina uredbe)

 
Ta uredba določa vrste in načine izvajanja vzdrževalnih del v javno korist na objektih, napravah in omrežjih, ki so potrebna za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, distribucijo toplote in oskrbo z drugimi energetskimi plini (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalna dela).
 

II. VRSTE VZDRŽEVALNIH DEL

 

2. člen

(vzdrževalna dela s področja prenosa in distribucije električne energije)

 
(1)
Vzdrževalna dela na objektih, napravah in omrežjih s področja prenosa in distribucije električne energije so:
 
-
vgradnja, nadgradnja, odstranitev, prestavitev in nadomestitev posameznega električnega voda, vključno s priključitvijo v elektroenergetski sistem in njegovo preureditvijo;
 
-
dela na objektih, s katerimi se zagotavlja obnova objekta ali elementov objekta z namenom, da se ohranja ali podaljša življenjska doba objekta, upošteva izboljšave na podlagi napredka tehnike, zmanjša verjetnost okvare ali poslabšanja delovanja, odpravlja pomanjkljivost v delovanju, zagotavlja zahtevana raven delovanja naprave ter preprečuje nastanek večjega tveganja za zdravje in življenje ljudi in živali oziroma premoženje (na primer nadvišanje ali ojačitev stojnih mest, dela na transformacijskih postajah zaradi kabliranja nadzemnih vodov, nadomestitev ali namestitev dodatnih neizoliranih ali izoliranih vodnikov in pripadajočih naprav);
 
-
kabliranje nadzemnih vodov, vključno z izvedbo kabelske kanalizacije in priključkov kabla do obstoječih naprav, objektov in električnih vodov, do nazivne napetosti vključno 110 kV.
 
(2)
Vzdrževalna dela iz prejšnjega odstavka vključujejo tudi izvedbo vseh gradbenih del, ki so potrebna za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist (na primer izdelava temeljev, zemeljskih izkopov).
 

3. člen

(vzdrževalna dela s področja prenosa in distribucije zemeljskega plina)

 
(1)
Vzdrževalna dela na objektih, napravah in omrežjih s področja prenosa in distribucije zemeljskega plina so:
 
-
vgradnja, nadgradnja, odstranitev, priključitev in prestavitev plinovodov znotraj varovalnega pasu plinovoda, vključno s spremembo dimenzije, materiala in maksimalnega obratovalnega tlaka;
 
-
vgradnja, nadgradnja in odstranitev naprav in inštalacij na, ob in v objektih sistema ali uporabnika sistema z namenom omogočanja transporta plina, čiščenja plina, gretja plina, regulacije in omejevanja pretoka ali tlaka plina, višanja ali nižanja tlaka plina, meritev, prenosa podatkov, katodne zaščite, oskrbe z električno energijo in pitno vodo, odoriranje plina in podobno, z namenom spremembe zmogljivosti objekta in z njo povezane velikosti objekta;
 
-
dela na objektih (na primer kompresorska postaja, merilno regulacijska postaja, mešalna postaja, sprejemna in oddajna čistilna postaja), s katerimi se izpolnijo zahteve, vezane na varstvo pri delu, požarno zaščito, zaščito pred hrupom, zadostno naravno prezračevanje, ravnanje z odpadki in podobno (na primer povečanje prezračevalnih odprtin, vgradnja dušilcev zvoka, vgradnja lovilcev nečistoč);
 
-
dela, izvedena pri polaganju plinovodov z delovnim tlakom do vključno 16 barov v zemljo, vključno s priključki do uporabnikov oziroma do obstoječih naprav, objektov in omrežij ter nad 16 barov za rekonstrukcijo prenosnega sistema in priključitve nanj.
 
(2)
Vzdrževalna dela iz prejšnjega odstavka vključujejo tudi izvedbo vseh gradbenih del, ki so potrebna za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist (na primer izdelava temeljev, zemeljskih izkopov).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window