Navigacija

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 41-2065/2017, stran 5915 DATUM OBJAVE: 28.7.2017

RS 41-2065/2017

 
 

2065. Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP)

 
Razglašam Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. julija 2017.
 
Št. 003-02-7/2017-19
 
Ljubljana, dne 22. julija 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O CELOSTNI ZGODNJI OBRAVNAVI PREDŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (ZOPOPP)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE IN TEMELJNA NAČELA

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
S tem zakonom se ureja celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju.
 
(2)
Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju obsega obravnave otroka in njegove družine v predšolskem obdobju z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov razvoj, okrepi zmogljivost družine ter spodbudi socialna vključenost družine in otroka.
 

2. člen

(cilji in načela celostne zgodnje obravnave)

 
Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju (v nadaljnjem besedilu: zgodnja obravnava) po tem zakonu temelji na naslednjih ciljih in načelih:
 
-
zagotavljanje največje koristi otroka in pospešitev razvoja otroka ter zmanjšanje možnosti za razvoj trajnih posebnih potreb,
 
-
zagotavljanje vseh informacij za starše, rejnike oziroma zakonite zastopnike (v nadaljnjem besedilu: starši),
 
-
zgodnje prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki,
 
-
zagotavljanje psihosocialne pomoči staršem ob rojstvu otroka, v zdravstvenih ustanovah, v vrtcih ter v predšolskih oddelkih v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in socialnovarstvenih zavodov,
 
-
zagotavljanje strokovne ocene otrokovih zmožnosti in posebnih potreb,
 
-
individualizirani pristop pomoči otroku in družini,
 
-
sodelovanje strokovnjakov in staršev pri izdelavi individualnega načrta pomoči družini,
 
-
zagotavljanje celovite zdravstvene oskrbe otroka,
 
-
zagotavljanje celovite in koordinirane pomoči otroku in družini,
 
-
avtonomnost, strokovnost in odgovornost strokovnih delavcev, ki delajo z otrokom in družino;
 
-
informiranost staršev o otrokovih obravnavah in napredku ter utrjevanje samozavesti staršev, sooblikovanje njihove aktivne vloge, s tem pa povečanje zmogljivosti družin pri skrbi za otroka,
 
-
ozaveščanje strokovne in najširše javnosti o nujnosti celostne zgodnje obravnave predšolskih otrok.
 

3. člen

(otroci s posebnimi potrebami)

 
Otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju so otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno- čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window