Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sv2 – Celjska cesta vzhod

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3822/2017, stran 12297 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 5.1.2018 / UPORABA: od 5.1.2018

RS 79-3822/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.1.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.1.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3822. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sv2 – Celjska cesta vzhod

 
 
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. redni seji dne 19. 12. 2017 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sv2 – Celjska cesta vzhod

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Sv2 – Celjska cesta vzhod (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je pod številko 2015/07, septembra 2017 izdelalo podjetje LM PROJEKTI, Peter Lojen s.p. iz Velenja.
 

2. člen

(vsebina OPPN in njegovih prilog)

 
OPPN je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela ter prilog:
 
A1.
TEKSTUALNI DEL Z ODLOKOM
 
A2.
GRAFIČNI DEL
 
1
Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
M 1:5000
2
Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:500
3
Prikaz vplivov in povezav z sosednjimi območji
M 1:1000
4
Zazidalno ureditvena situacija
 
5
Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
M 1:500
6
Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
M 1:500
7
Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
M 1:500
8
Prikaz karakterističnih profilov
M 1:500
9
Načrt parcelacije
M 1:500
10
Prometna ureditev
M 1:500
B.
PRILOGE
 
1
Povzetek za javnost
 
2
Parcelacija in lastništvo
 
3
Seznam strokovnih podlag na katerih temeljijo rešitve OPPN
 
4
Smernice nosilcev urejanja prostora
 
5
Mnenja nosilcev urejanja prostora
 
6
Odločba Ministrstva za okolje in prostor glede celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)
 
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OPPN

 

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

 
Z OPPN so predvidene naslednje ureditve:
 
-
odstranitev obstoječih objektov,
 
-
izgradnja objektov za stanovanjsko in poslovno dejavnost,
 
-
izgradnja priključkov na obstoječo prometno infrastrukturo,
 
-
izgradnja druge prometne ter potrebne energetske in komunalne infrastrukture.
 

III. OBMOČJE OPPN

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window