Navigacija

Pravilnik o registru nastanitvenih obratov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-2987/2016, stran 9653 DATUM OBJAVE: 11.11.2016

RS 70-2987/2016

 
 

2987. Pravilnik o registru nastanitvenih obratov

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 15.b člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 

P R A V I L N I K 
o registru nastanitvenih obratov

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik ureja vzpostavitev in upravljanje registra nastanitvenih obratov (v nadaljnjem besedilu: register), podatke, ki se vodijo v registru, način, vsebino in obliko prijave vpisa in spremembe podatkov ter izbrisa iz registra, hrambo dokumentacije in podatkov o nastanitvenih obratih ter način dostopa do podatkov iz registra.
 

2. člen

(vzpostavitev in upravljanje registra)

 
Register vzpostavi in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) v elektronski obliki.
 

3. člen

(podatki v registru)

 
(1)
V registru se vodijo in obdelujejo naslednji podatki o nastanitvenih obratih:
 
-
identifikacijska številka nastanitvenega obrata;
 
-
naziv nastanitvenega obrata;
 
-
sedež in naslov nastanitvenega obrata;
 
-
podatki o izvajalcu nastanitvene dejavnosti (matična številka, davčna številka, naziv, sedež in naslov, pravnoorganizacijska oblika, glavna dejavnost v skladu z uredbo, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti, kontaktni podatki iz Poslovnega registra Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register));
 
-
vrsta nastanitvenega obrata in podatki o kategoriji, če je ta za nastanitveni obrat določena;
 
-
datum vpisa v register;
 
-
datum vpisa spremembe podatkov v register;
 
-
datum izbrisa iz registra;
 
-
podatek o statusu nastanitvenega obrata;
 
-
podatki o zmogljivosti nastanitvenega obrata;
 
-
podatki o dostopnosti nastanitvenega obrata;
 
-
kontaktni podatki nastanitvenega obrata in
 
-
podatki o ponudbi in drugih storitvah nastanitvenega obrata.
 
(2)
Identifikacijska številka nastanitvenega obrata enolično identificira vsak nastanitveni obrat v registru.
 
(3)
Nastanitvenemu obratu se ob vpisu v register, vpisu sprememb podatkov v register ali izbrisu iz registra dodeli status nastanitvenega obrata, ki je lahko aktiven, neaktiven ali izbrisan. Aktiven nastanitveni obrat je obrat, v katerem se izvaja nastanitvena dejavnost. Neaktiven nastanitveni obrat je obrat, pri katerem se podatek o izvajalcu nastanitvene dejavnosti ne vodi zaradi izbrisa iz poslovnega registra ali se nastanitvena dejavnost več kot tri mesece ne izvaja zaradi neposlovanja izven sezone, adaptacije, postopkov zaradi insolventnosti izvajalca nastanitvene dejavnosti ali iz drugih razlogov. Izbrisan nastanitveni obrat je obrat, ki se izbriše iz registra nastanitvenih obratov na predlog izvajalca nastanitvene dejavnosti ali po uradni dolžnosti.
 
(4)
Podatki o zmogljivosti nastanitvenega obrata so:
 
a)
število nedeljivih nastanitvenih enot (npr. soba, apartma, studio, počitniška hiša, prostor za kampiranje),
 
b)
število stalnih ležišč.
 
(5)
Podatek o dostopnosti nastanitvenega obrata vsebuje podatek o tem, ali nastanitveni obrat razpolaga z vsaj eno sobo, ki je dostopna gibalno oviranim osebam.
 
(6)
Kontaktni podatki nastanitvenega obrata obsegajo telefonsko številko, elektronski naslov in naslov spletne strani nastanitvenega obrata, če jo ta ima.
 
(7)
Podatki o ponudbi in drugih storitvah nastanitvenega obrata obsegajo podatke, ki jih izvajalec nastanitvene dejavnosti vpiše v register v zvezi z dodatno ponudbo in storitvami, ki jih nudi gostom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window