Navigacija

Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-1956/2015, stran 5334 DATUM OBJAVE: 30.6.2015

RS 47-1956/2015

 
 

1956. Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije

 
 
Na podlagi šestega odstavka 238. člena in 330. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
(1)
Ta sklep določa:
 
(a)
višino letnih nadomestil za opravljanje nadzora (v nadaljevanju letno nadomestilo);
 
(b)
takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj in obravnavo uradnih obvestil s strani Banke Slovenije;
 
(c)
takse za dejanja, ki jih opravi Banka Slovenije, kadar je pristojna za posamezna dejanja v postopku odločanja o zadevah, za katere je pristojna Evropska centralna banka.
 
(2)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
(1)
V tem sklepu so za akte Evropske unije uporabljeni naslednji skrajšani naslovi:
 
(a)
Uredba (EU) št. 1024/2013 je Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktobra 2013, str. 63);
 
(b)
Uredba (EU) št. 575/2013 je Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1);
 
(c)
Uredba (EU) št. 648/2012 je Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1).
 
(2)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-2 in Uredbe (EU) št. 575/2013 ter v predpisih, izdanih na njuni podlagi.
 
(3)
Pojem "skupni znesek letnega nadomestila" po tem sklepu ne zajema letnih nadomestil za opravljanje nadzora, ki jih Banka Slovenije zaračunava zavezancem za plačilo na podlagi drugih predpisov.
 
(4)
Pojem "skupna izpostavljenost tveganjem" pomeni skupno izpostavljenost tveganjem, kot je opredeljena v 92. členu Uredbe (EU) št. 575/2013.
 

3. člen

(zavezanec za plačilo)

 
(1)
Zavezanec za plačilo letnega nadomestila je oseba, nad katero Banka Slovenije izvaja nadzor oziroma pri nadzoru sodeluje v skladu z določbami ZBan-2 in uredbami EU iz 2. člena tega sklepa:
 
(a)
banka,
 
(b)
hranilnica,
 
(c)
podružnica banke tretje države,
 
(d)
podružnica banke države članice.
 
(2)
Zavezanec za plačilo takse je:
 
(a)
vložnik zahteve za izdajo dovoljenja, ki ga izdaja Banka Slovenije oziroma Evropska centralna banka, ali
 
(b)
uradnega obvestila po uredbah EU.
 

II. LETNO NADOMESTILO

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window