Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 54-1050/2021, stran 3159 DATUM OBJAVE: 9.4.2021

VELJAVNOST: od 24.4.2021 / UPORABA: od 24.4.2021

RS 54-1050/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.4.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 54/21

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.4.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1050. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. marca 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-37
 
Ljubljana, dne 7. aprila 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZVZelP-1A)

 

1. člen

 
V Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) se v 1. členu v prvem odstavku v drugem stavku za besedilom »podaljševanje,« doda besedilo »posodobitev,«.
 

2. člen

 
V 2. členu se v prvem odstavku za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
 
»2. »delodajalec« je upravljavec ali prevoznik, ki na podlagi pogodbe zaposli ali najame delavca za delo strojevodje ali drugo OVKN;«.
 
Dosedanje 2. do 59. točka postanejo 3. do 60. točka.
 

3. člen

 
V 11. členu se v petnajstem odstavku v drugem stavku beseda »spremembo« nadomesti z besedo »posodobitev«.
 
V šestnajstem odstavku se v drugem stavku beseda »spremenjeno« nadomesti z besedo »posodobljeno«.
 
V sedemnajstem odstavku se besedilo »spremenjeno oziroma« črta.
 
V devetnajstem odstavku se v prvem stavku beseda »spremenjenih« nadomesti z besedo »posodobljenih«.
 
Za devetnajstim odstavkom se doda nov dvajseti odstavek, ki se glasi:
 
»(20) Predvideno spremembo SVU, ki se ne nanaša na primere iz petnajstega in šestnajstega odstavka tega člena, mora prevoznik pred uveljavitvijo poslati varnostnemu organu v pregled in potrditev. Varnostni organ mora o potrditvi spremembe SVU odločiti najpozneje v 60 dneh in o tem obvestiti prevoznika.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window