Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja VS 21/3-1 Kamnik pod Krimom

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1771/2011, stran 4744 DATUM OBJAVE: 13.5.2011

VELJAVNOST: od 14.5.2011 / UPORABA: od 14.5.2011

RS 35-1771/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.5.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 35/11

Časovnica

Na današnji dan, 21.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 14.5.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1771. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja VS 21/3-1 Kamnik pod Krimom

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 5. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja VS 21/3-1 Kamnik pod Krimom

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga za prostorski akt)

 
(1)
S tem odlokom se v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92, 73/98, 81/04, 82/05, 70/09), sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju besedila: OPPN) za območje urejanja, ki na severovzhodnem robu naselja Kamnik pod Krimom na pobočju predela Lazi pod lokalno cesto z oznako LC 022071, opredeljuje prostorsko enoto z oznako VS 21/3-1, v kateri so po namenski rabi prostora predvidene površine za izključno stanovanjsko rabo. Odgovorni prostorski načrtovalec in vodja projekta je Tomaž Jelovšek, u.d.i.a., ZAPS A-1100.
 
(2)
OPPN je izdelan na podlagi naslednjih idejnih načrtov in strokovnih podlag:
 
-
Geodetski načrt, Geomeja d.o.o.
 
-
Prikaz stanja prostora za območje VS 21/3-1 (Matrika svetovanje, prostorske storitve, d.o.o., Tacenska 93, 1000 Ljubljana, april 2010).
 
(3)
OPPN je izdelalo podjetje Matrika svetovanje, prostorske storitve, d.o.o., v decembru 2010, pod št. projekta OPPN-001/2010-BRE.
 

2. člen

(vsebina odloka)

 
Ta odlok določa:
 
(1)
Opis in umestitev prostorske ureditve, zasnovo projektnih rešitev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
 
(2)
Sestavine OPPN iz prejšnjega odstavka so obrazložene v 3. členu tega odloka.
 

3. člen

(sestavni deli OPPN)

 
I. Besedilni del
 
1.
1 Besedilo odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
 
II. Grafični del
 
List 1.1   Izsek iz kartografskega dela
       prostorskega plana občine        M 1:250
List 1.2   Lega prostorske ureditve v širšem
       območju (aeroposnetek)         M 1:2000
List 1.3   Območje urejanja             M 1:250
List 1.4   Geodetski načrt             M 1:500
List 1.5   Vplivno območje             M 1:500
List 2.1   Načrt parcelacije            M 1:500
List 3.1   Načrt prometne infrastrukture      M 1:500
List 3.2   Načrt komunalne in energetske
       infrastrukture              M 1:500
List 3.3   Načrt ureditve              M 1:200
List 4.1   Prikaz ureditev potrebnih
       za varovanje kulturne dediščine     M 1:200
List 4.2   Prikaz ureditev potrebnih za
       varovanje okolja, naravnih virov
       in ohranjanja narave           M 1:500
List 4.3   Rešitve in ukrepi za varstvo
       okolja, obrambo ter varstvo pred
       naravnimi in drugimi nesrečami      M 1:500
List 4.4   Razporeditev javnih in zasebnih
       površin                 M 1:500
List 4.5   Faznost izgradnje            M 1:500
List 5.1   Značilni prerezi             M 1:200
 
Priloge OPPN:
 
-
Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta;
 
-
Povzetek za javnost;
 
-
Obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta.
 

II. SKUPNA DOLOČILA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window