Navigacija

Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 71-3064/2016, stran 10009 DATUM OBJAVE: 15.11.2016

VELJAVNOST: od 16.11.2016 / UPORABA: od 16.11.2016

RS 71-3064/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.11.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 71/16

Časovnica

Na današnji dan, 23.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 16.11.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3064. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica

 
 
Na podlagi 46., 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15) je župan Občine Sevnica dne 27. 10. 2016 sprejel
 

S K L E P 
o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica

 

1. člen

(splošno)

 
S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16 in 17/16); v nadaljevanju SD ZN.
 

2. člen

(pravna podlaga, ocena stanja in razlogi za pripravo SD ZN)

 
Občina Sevnica ima sprejet Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16 in 17/16).
 
Industrijska cona Sevnica je umeščena znotraj samega naselja, med reko Savo in železniško progo Zidani Most–Dobova. Na območju industrijske cone je v veljavi Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (v nadaljevanju: ZN).
 
Na območju ZN je na zemljišču s parc. št. 327/1, 328/3, 328/6 in 326/1, vse k.o. Sevnica, v skupni površini 3.577 m2, ki so v lasti podjetja METALIKA proizvodnja pohištva, furniranega aluminija in inženiring d.o.o., Pekarska pot 3, 8273 Leskovec pri Krškem, zgrajen proizvodno-poslovni objekt dim. 60,50 m x 15,50 m. Višinski gabarit obsega pritličje v proizvodnem delu in delno tudi nadstropno etažo v upravnem delu.
 
Na navedenih parcelah podjetje opravlja dejavnost proizvodnje in skladiščenja z upravnimi prostori. Zaradi posodobitve proizvodne tehnologije želi podjetje obstoječi objekt dozidati. Površine kot so prikazane v grafičnem delu ZN in so predvidene za dozidavo obstoječega objekta, ne ustrezajo tehnologiji proizvodnje, saj dopuščajo možnost dozidave le na skrajnem severnem in južnem delu objekta. Obstoječi objekt želi podjetje v 1. fazi dozidati ob daljši, jugovzhodni fasadi v dolžini cca 55,00 m x 8,20 m, etažnosti pritličje in nadstropje, zaključeno z ravno oziroma enokapno streho.
 
Poleg predvidene dozidave objekta v 1. fazi, si želi podjetje zaradi nadaljnje širitve proizvodnje, zagotoviti še dodatne površine na lastnem zemljišču, ki bodo namenjene gradnji objektov in širitvi proizvodnje v prihodnje.
 
Ker so izkazane potrebe podjetja za opravljanje dejavnosti drugačne od določil v grafičnem delu veljavnega ZN, ga je potrebno spremeniti v delu, ki se nanaša na prej navedene zemljiške parcele.
 
Sprejem in uveljavitev odloka SD ZN bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo objektov.
 
Ker se SDZN nanašajo samo na posamični poseg v prostoru, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju, priprava in sprejem SD ZN vodi po skrajšanem postopku.
 

3. člen

(območje SD ZN)

 
Obravnavano območje SD ZN obsega zemljišča s parc. št. 327/1, 328/3, 328/6 in 326/1, vse v k.o. Sevnica.
 
Natančno območje SD ZN se določi v dopolnjenem osnutku, ko bodo pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, ker je lahko na podlagi pridobljenih smernic ugotovljena potreba po širši obravnavi območja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window