Navigacija

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 39-1984/2010, stran 5659 DATUM OBJAVE: 17.5.2010

RS 39-1984/2010

 
 

1984. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje

 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 18/98 - odl. US, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 26. in tretjega odstavka 44. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10) ter 86. in 91. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
 

S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
S tem sklepom se ustanovi javni zavod Muzej za arhitekturo in oblikovanje (v nadaljnjem besedilu: muzej) z namenom zbiranja, ohranjanja, dokumentiranja, preučevanja, interpretiranja, upravljanja, razstavljanja in posredovanja materialne in nematerialne kulturne dediščine slovenske arhitekture, fotografije in oblikovanja z območja slovenskega kulturnega prostora ter uredijo temeljna vprašanja organizacije, dejavnosti in način financiranja muzeja.
 
(2)
Ustanovitelj muzeja je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije.
 
(3)
Muzej ima status državnega muzeja.
 

2. člen

 
(1)
Muzej je pravni naslednik javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Pot na Fužine 2.
 
(2)
Javni zavod Arhitekturni muzej Ljubljana je ustanovila Skupščina mesta Ljubljane dne 20. 1. 1972 z Odločbo o ustanovitvi muzeja arhitekture v Ljubljani (Uradni list SRS, št. 3/72). Kasneje je bil sprejet Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana (Uradni list RS, št. 40/01), ki pa je bil nadomeščen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana (Uradni list RS, št. 73/04).
 
(3)
Javni zavod Arhitekturni muzej Ljubljana je do leta 1992 deloval v hiši arhitekta Jožeta Plečnika v Trnovem v Ljubljani na Karunovi 4-6. Od leta 1992 javni zavod Arhitekturni muzej Ljubljana deluje na naslovu Pot na Fužine 2, Ljubljana.
 
(4)
Vlada Republike Slovenije je od Mestne občine Ljubljana s sklepom o prevzemu ustanoviteljskih pravic in obveznosti do javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana št: 01403-3/2010/6 z dne 15. 4. 2010 prevzela ustanoviteljske pravice in obveznosti do javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana. S prevzemom ustanoviteljskih pravic in obveznosti je Republika Slovenija od Mestne občine Ljubljana prevzela v last in upravljanje opremo in premično premoženje Mestne občine Ljubljana, ki je bilo v upravljanju javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana in je bilo zajeto v inventarnih knjigah in muzejskih zbirkah javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana, ter premično premoženje, ki je bilo v upravljanju javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana in je bilo navedeno v registru osnovnih sredstev tega zavoda, po stanju na dan 31. december 2009, z izjemo opreme in nepremičnine na Karunovi 4-6 v Ljubljani.
 

3. člen

 
Republika Slovenija je na podlagi sklepa iz četrtega odstavka prejšnjega člena prevzela v hrambo vse zbirke in muzejske predmete, ki jih je od svoje ustanovitve dalje hranil javni zavod Arhitekturni muzej Ljubljana, in sicer zbirko dokumentarnega gradiva na temo starejše arhitekture, zbirko dokumentarnega gradiva oddelka za novejšo arhitekturo, zbirko industrijskega oblikovanja, zbirko oddelka vizualnih komunikacij, zbirko oddelka za fotografijo in morebitne druge zbirke.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window