Navigacija

Pravilnik o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2002

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 6-265/2002, stran 527 DATUM OBJAVE: 25.1.2002

VELJAVNOST: od 26.1.2002 / UPORABA: od 26.1.2002

RS 6-265/2002

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 12.10.2002 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 6/02, 37/02, 86/02

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.10.2002
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

265. Pravilnik o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2002

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 10. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2002

 

1. člen

 
Zaradi zagotavljanja ugodnih epizootioloških razmer in izpolnjevanja pogojev za promet živali morajo veterinarske organizacije, ki opravljajo javno veterinarsko službo (v nadaljnjem besedilu: veterinarske organizacije), opraviti v letu 2002 s ta pravilnik predpisane ukrepe.
 

2. člen

 
V tej odredbi uporabljeni izrazi pomenijo:
 
1.
Reja živali je skupina živali, ki živijo v zaključeni enoti in so pod veterinarskim nadzorom. Z rejo se ukvarja rejec, ki je lahko fizična ali pravna oseba.
 
2.
Vzrejno središče je reja plemenskih živali, kjer rejec posluje v skladu s selekcijskim in rejskim programom za tisto vrsto in pasmo plemenskih živali, za katero ima pooblastilo ministra, pristojnega za živinorejo.
 
3.
Osemenjevalno središče je odobrena organizacija, ki redi plemenjake za pridobivanje in promet z njihovim semenom in izpolnjuje predpisane veterinarske pogoje.
 
4.
Živali v naravnem pripustu so kategorija živali, ki se naravno razmnožujejo.
 
5.
Plemenske živali so živali moškega in ženskega spola, ki so namenjene za razmnoževanje. Imeti morajo znano poreklo in lastnika, oceno plemenske vrednosti in morajo biti predpisano označene.
 
6.
Osemenjevanje je zooprofilaktična metoda za preprečevanje in zatiranje živalskih spolnih in drugih kužnih bolezni ter zootehnični ukrep, ki omogoča kontrolirano in kvalitetno spremembo plemenskega sestava živalske populacije.
 
7.
Valilna jajca so oplojena jajca iz matičnih jat vseh vrst pernatih živali.
 
8.
Matična jata perutnine je jata perutnine, ki nese valilna jajca za nadaljnji razplod.
 
9.
Plemenska jata rib je jata odbranih samcev in samic, namenjenih za razplod.
 
10.
Bolezni proste reje so tiste reje živali, ki so proste določene oziroma določenih kužnih bolezni, ki se zatirajo po veljavnih veterinarskih predpisih.
 
11.
Organizirana reja je reja, kjer rejec združuje svoje interese preko posebnih organizacij.
 
12.
Kobilarna je organizirana reja plemenskih kobil (več kot 10) in žrebcev, namenjenih za razplod.
 
13.
Vzrejališče čebeljih matic je vzreja, s katero upravIja pravna ali fizična oseba, ki ima za vzrejo in dajanje v promet čebeljih matic dovoljenje ministra, pristojnega za kmetijstvo.
 
14.
Vzrejališče plemenskih ribjih jat je vzreja, s katero upravlja pravna ali fizična oseba, ki ima za vzrejo in dajanje v promet plemenskega ribjega materiala dovoljenje ministra, pristojnega za kmetijstvo.
 
15.
Lokacija vzrejališča plemenskih rib ali čebeljih matic je mesto, kjer se vzreja in daje v promet plemenski ribji material ali čebelje matice.
 
16.
Plemenilna postaja je lokacija, kjer se uporabljajo plemenske živali (plemenjaki) za razplod.
 
17.
Nadaljnje nasajanje rib je naselitev rib v izpraznjen in razkužen ribnik.
 
18.
Skupni hlevski mlečni vzorec je povprečni vzorec mleka ene molže vseh molznic v hlevu.
 

3. člen

 
Uradni veterinar za inšpekcijski nadzor (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) z odločbo določi veterinarski organizaciji rok za izvedbo posameznih del iz tega pravilnika. Veterinarska organizacija mora inšpektorju mesečno predložiti predpisane obrazce ter o opravljenem delu mesečno poročati. Iz poročila mora biti razvidno naslednje:
 
-
številka in datum odločbe območnega urada za inšpekcijski nadzor;
 
-
opravljena cepljenja v skladu s to odredbo: vrsta in kategorija živali, bolezen, število cepljenj, cena po ceniku Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), skupni znesek;
 
-
odvzem krvnih vzorcev;
 
-
prve živali – vrsta in kategorija živali, bolezen (vzorec, vzet za preiskavo na: ...), število vzorcev, cena po ceniku VURS, skupni znesek;
 
-
naslednje živali – vrsta in kategorija živali, bolezen (vzorec, vzet za preiskavo na: ...), število vzorcev, cena po ceniku VURS, skupni znesek;
 
-
tuberkulinizacija: vrsta in kategorija živali, število živali, cena po ceniku VURS, skupni znesek;
 
-
število označenih psov (mikročipi, značka), cena po ceniku VURS, skupni znesek;
 
-
opombe;
 
-
poročilo pripravil: ime in priimek, kraj, datum;
 
-
odgovorna oseba: ime in priimek;
 
-
žig.
 
Vzorec obrazca iz prejšnjega odstavka je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika. Veterinarska organizacija mora inšpektorju predložiti obračun za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih ukrepov, iz katerega je razvidno, da so bile pristojbine odvedene v predpisanem roku. Inšpektor na podlagi dokumentacije iz drugega in četrtega odstavka tega člena ugotovi, ali je bil posamezen ukrep iz tega pravilnika opravljen v skladu s predpisi in zahtevami iz tega pravilnika ter s podpisom računa potrdi, da je bilo delo opravljeno v skladu s predpisi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window