Navigacija

Pravilnik o licenci osebja službe letalske meteorologije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 66-3166/2018, stran 9956 DATUM OBJAVE: 12.10.2018

RS 66-3166/2018

 
 

3166. Pravilnik o licenci osebja službe letalske meteorologije

 
 
Na podlagi petega odstavka 43. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) izdaja ministrica, pristojna za promet
 

P R A V I L N I K
o licenci osebja službe letalske meteorologije

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
(1)
Ta pravilnik določa strokovno izobrazbo, strokovno usposabljanje, zaključni izpit, licenco in pooblastila za opravljanje posameznih strokovnih del za letalsko osebje, ki opravlja naloge v zvezi z izvajanjem letalskih meteoroloških opazovanj in dajanjem napovedi, ter za pooblastilo inštruktorja.
 
(2)
Med osebje iz prejšnjega odstavka, ki opravlja naloge v službi letalske meteorologije, spadata: letalski meteorolog prognostik (v nadaljnjem besedilu: prognostik) in letalski meteorolog opazovalec (v nadaljnjem besedilu: opazovalec).
 

2. člen

(splošni pogoji za pridobitev licence)

 
Oseba, ki opravlja naloge izvajanja letalskih meteoroloških opazovanj in dajanja napovedi, pridobi licenco osebja službe letalske meteorologije (v nadaljnjem besedilu: licenca) v skladu z zakonom, ki ureja letalstvo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
 
-
je stara najmanj 18 let,
 
-
ima strokovno izobrazbo, predpisano s tem pravilnikom,
 
-
opravi strokovno usposabljanje za pridobitev pooblastila, predpisano s tem pravilnikom, in zaključni izpit,
 
-
ima veljavno zdravniško spričevalo, izdano v skladu s predpisom, ki določa zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje.
 

3. člen

(program strokovnega usposabljanja za pridobitev pooblastila)

 
(1)
Strokovno usposabljanje za pridobitev pooblastila (v nadaljnjem besedilu: strokovno usposabljanje) se izvaja po programu usposabljanja, ki je določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Izvaja se v obliki teoretičnega in praktičnega usposabljanja.
 
(2)
Podrobnejše vsebine strokovnega usposabljanja se glede na vrsto pooblastila, za katero se kandidat usposablja, določijo s priročniki o usposabljanju, ki morajo vsebovati najmanj vsebino teme za posamezni predmet, časovni potek ter načine in metode poučevanja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window