Navigacija

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri civilnem Globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Ukrajino (MGNESU)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 12-59/2006, stran 893 DATUM OBJAVE: 23.5.2006

VELJAVNOST: od 1.12.2013 / UPORABA: od 1.12.2013

RS (mednarodne) 12-59/2006

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.12.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 12/06, 14/16 - GNSS

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.12.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

59.  Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri civilnem Globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Ukrajino (MGNESU)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z    
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU PRI CIVILNEM GLOBALNEM SATELITSKEM NAVIGACIJSKEM SISTEMU (GNSS) MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI TER UKRAJINO (MGNESU)

 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri civilnem Globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Ukrajino (MGNESU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. maja 2006.
 
Št. 001-22-74/06
 
Ljubljana, dne 11. maja 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
 

Z A K O N     
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU PRI CIVILNEM GLOBALNEM SATELITSKEM NAVIGACIJSKEM SISTEMU (GNSS) MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI TER UKRAJINO (MGNESU)

 

1. člen

 
Ratificira se Sporazum o sodelovanju pri civilnem Globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Ukrajino, podpisan 1. decembra 2005 v Kijevu.
 

2. člen

 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
 

S P O R A Z U M     
O SODELOVANJU PRI CIVILNEM GLOBALNEM SATELITSKEM NAVIGACIJSKEM SISTEMU (GNSS) MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI TER UKRAJINO

 
EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu »Skupnost«,
 
in
 
KRALJEVINA BELGIJA,
 
ČEŠKA REPUBLIKA,
 
KRALJEVINA DANSKA,
 
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,
 
REPUBLIKA ESTONIJA,
 
HELENSKA REPUBLIKA,
 
KRALJEVINA ŠPANIJA,
 
FRANCOSKA REPUBLIKA,
 
IRSKA,
 
ITALIJANSKA REPUBLIKA,
 
REPUBLIKA CIPER,
 
REPUBLIKA LATVIJA,
 
REPUBLIKA LITVA,
 
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
 
REPUBLIKA MADŽARSKA,
 
REPUBLIKA MALTA,
 
KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
 
REPUBLIKA AVSTRIJA,
 
REPUBLIKA POLJSKA,
 
PORTUGALSKA REPUBLIKA,
 
REPUBLIKA SLOVENIJA,
 
SLOVAŠKA REPUBLIKA,
 
REPUBLIKA FINSKA,
 
KRALJEVINA ŠVEDSKA,
 
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,
 
pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, v nadaljnjem besedilu »države članice«,
 
na eni strani
 
ter
 
UKRAJINA
 
na drugi strani,
 
v nadaljnjem besedilu »pogodbenice«, SO SE –
 
OB UPOŠTEVANJU skupnih interesov pri razvijanju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo,
 
OB PRIZNAVANJU pomena programa GALILEO kot prispevka k navigacijski in informacijski infrastrukturi v Evropski skupnosti in Ukrajini,
 
OB SPOZNANJU, da je satelitska navigacija v Ukrajini zelo razvita,
 
OB UPOŠTEVANJU naraščajočega razvoja aplikacij GNSS v Ukrajini, Skupnosti in drugje v svetu –
 
DOGOVORILI O NASLEDNJEM:
 

ČLEN 1

Cilj sporazuma

 
Cilj Sporazuma je spodbuditi, olajšati in okrepiti sodelovanje med pogodbenicami pri civilnem Globalnemu satelitskemu navigacijskemu sistemu (GNSS).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window