Navigacija

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 208-4389/2021, stran 13570 DATUM OBJAVE: 30.12.2021

VELJAVNOST: od 1.1.2022 / UPORABA: od 1.1.2022

RS 208-4389/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.1.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 208/21

Časovnica

Na današnji dan, 27.1.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4389. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023

 
 
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 24. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba določa metodologijo za določitev razvitosti občin na podlagi kazalnikov:
 
-
razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine,
 
-
ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini,
 
-
razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje po aglomeracijah), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine.
 

2. člen

(organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov)

 
(1)
Za določitev kazalnikov iz prejšnjega člena se določijo organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov:
 
Kazalnik Organ, pristojen za pripravo podatkov Obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnika
1. Kazalniki razvitosti občine:    
bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2017, 2018, 2019 in 2020
osnova za dohodnino na prebivalca občine Finančna uprava Republike Slovenije in Statistični urad Republike Slovenije 2016, 2017, 2018 in 2019
število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine Statistični urad Republike Slovenije 2017, 2018, 2019 in 2020
2. Kazalniki ogroženosti občine:    
indeks staranja prebivalstva občine Statistični urad Republike Slovenije 2018, 2019, 2020 in 2021
stopnja registrirane brezposelnosti na območju občine Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2017, 2018, 2019 in 2020
stopnja delovne aktivnosti na območju občine Statistični urad Republike Slovenije 2017, 2018, 2019 in 2020
3. Kazalniki razvojnih možnosti občine:    
oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje po aglomeracijah) Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije 2017, 2018, 2019, 2020
opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture) Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Statistični urad Republike Slovenije Stanje 12. 10. 2021 2021
delež območij Natura 2000 v občini Agencija Republike Slovenije za okolje 2021
poseljenost občine Statistični urad Republike Slovenije in Geodetska uprava Republike Slovenije 2018, 2019, 2020 in 2021
 
(2)
Kazalnik opremljenosti s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture) je aritmetično povprečje števila kulturnih spomenikov in števila objektov javne kulturne infrastrukture, preračunano na prebivalca in površino občine.
 

3. člen

(standardizacija kazalnikov)

 
(1)
Vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih zagotavljajo pristojni organi iz prejšnjega člena, se standardizirajo, in sicer na naslednji način:
 
standardizirana vrednost kazalnika za občino = (dejanska vrednost kazalnika za občino – minimalna vrednost kazalnika)
(maksimalna vrednost kazalnika – minimalna vrednost kazalnika)
 
(2)
Za kazalnike indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti v občini, opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine se standardizirana vrednost kazalnika uporabi tako, da se ta vrednost odšteje od vrednosti 1.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window