Navigacija

Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 30-1530/1990, stran 1566 DATUM OBJAVE: 10.8.1990

VELJAVNOST: od 18.8.1990 / UPORABA: od 18.8.1990

RS 30-1530/1990

Verzija 10 / 10

Čistopis se uporablja od 1.4.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 10/93 - ZSPDP, 13/93 - ZNOIP, 18/94 - ZRPJZ, 109/12, 21/13

Časovnica

Na današnji dan, 16.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.4.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

1530. Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO)

 
 
Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
 

UKAZ 
o razglasitvi zakona o funkcionarjih v državnih organih

 
Razglaša se zakon o funkcionarjih v državnih organih, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin in Zbora združenega dela dne 31. julija 1990.
 
Št. 0100-276/90
 
Ljubljana, dne 31. julija 1990.
 
Predsednik Milan Kučan l. r.
 

ZAKON 
o funkcionarjih v državnih organih

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Funkcionarji po tem zakonu so osebe, ki jih na funkcijo volijo skupščine družbenopolitičnih skupnosti, predsednik in člani Predsedstva Republike Slovenije in delegati v zborih skupščin družbenopolitičnih skupnosti, kakor tudi funkcionarji pravosodnih organov, ki jih imenujejo skupščine družbenopolitičnih skupnosti, funkcionarji družbenega pravobranilca samoupravljanja, namestniki republiških sekretarjev ter generalni sekretarji Predsedstva Republike Slovenije, Skupščine Republike Slovenije, Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije.
 

2. člen

 
Funkcionarji, ki poklicno opravljajo funkcijo, imajo pravico do osebnega dohodka, prejemkov iz sredstev skupne porabe, nadomestila osebnega dohodka ter do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
 
Funkcionarji, ki nepoklicno opravljajo funkcijo, imajo pravico do nadomestila osebnega dohodka oziroma izgubljenega zaslužka, pravico do dela osebnega dohodka, določenega za funkcijo ter do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
 
Funkcionarji prejemajo osebni dohodek ter druge prejemke po prejšnjem odstavku, razen nadomestila osebnega dohodka, v organu, v katerem opravljajo funkcijo.
 

3. člen

 
O osebnih dohodkih funkcionarjev in o višini drugih prejemkov ter o drugih pravicah iz delovnega razmerja funkcionarjev odloča organ, pristojen za njihovo izvolitev oziroma imenovanje, ali od njega pooblaščeno telo (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), če s tem zakonom ni drugače določeno.
 
O osebnih dohodkih in drugih prejemkih delegatov v zborih skupščine družbenopolitične skupnosti odloča skupščina oziroma od nje pooblaščeno delovno telo.
 
O osebnih dohodkih sodnikov rednih sodišč odloča pristojni organ na predlog Sodnega sveta.
 
Za predsednika in člane Predsedstva Republike Slovenije odloča o pravicah iz prvega odstavka tega člena Predsedstvo Republike Slovenije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window