Navigacija

Zakon o bančništvu (ZBan-2)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 25-1065/2015, stran 2833 DATUM OBJAVE: 13.4.2015

VELJAVNOST: od 13.5.2015 do 22.6.2021 / UPORABA: od 13.5.2015 do 22.6.2021

RS 25-1065/2015

Verzija 10 / 10

Čistopis se uporablja od 23.6.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2023: NEAKTUALEN.

Uradni list RS, št. 25/15, 30/16 - ZTFI-F, 44/16 - ZRPPB, 77/16 - ZCKR, 41/17, 77/18 - ZTFI-1, 22/19 - ZIUDSOL, 44/19 - odl. US, 92/21 - ZBan-3

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.6.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
Zakon o bančništvu (ZBan-3), Uradni list RS 92-1971/2021, vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
 

407. člen

(ohranitev veljavnosti dovoljenj)

 
(1)
Dovoljenja za opravljanje bančnih ali drugih storitev bank za opravljanje funkcije člana uprave banke, za pridobitev kvalificiranega deleža, za pridobitev kvalificirane naložbe ter druga dovoljenja in soglasja, ki na podlagi Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZBan-2) veljajo ob uveljavitvi tega zakona, se z dnem uveljavitve tega zakona štejejo za dovoljenja in soglasja, izdana po tem zakonu ali Uredbi 575/2013/EU. Če niso izpolnjeni pogoji za ohranitev dovoljenja ali soglasja, kot jih določa ta zakon ali Uredba 575/2013/EU, se dovoljenje ali soglasje odvzame oziroma prekliče v skladu z določbami tega zakona.
 
(2)
Odločbe Banke Slovenije glede statusnih značilnosti ali položaja banke, zlasti glede opredelitve banke kot pomembne, druge sistemsko pomembne ter majhne in nekompleksne banke oziroma v zvezi z uveljavitvijo poenostavljenih obveznosti za načrte sanacije, ki jih določa ZBan-2 ali Uredba 575/2013/EU, in na podlagi ZBan-2 veljajo ob uveljavitvi tega zakona, se z dnem uveljavitve tega zakona štejejo za odločbe, izdane po tem zakonu ali Uredbi 575/2013/EU. Če niso izpolnjeni pogoji za ohranitev statusnih značilnosti ali položaja banke, kot jih določa ta zakon ali Uredba 575/2013/EU, se odločba odvzame ali prekliče v skladu z določbami tega zakona.
 

408. člen

(prehodna določba za člane nadzornega sveta)

 
(1)
Za člana nadzornega sveta, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja funkcijo člana nadzornega sveta in je Banka Slovenije oziroma Evropska centralna banka že obvestila banko o pozitivni oceni primernosti, se šteje, da ima dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Če niso izpolnjeni pogoji za ohranitev dovoljenja, kot jih določa ta zakon, se dovoljenje odvzame v skladu s 305. členom tega zakona.
 
(2)
Član nadzornega sveta, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja funkcijo člana nadzornega sveta in Banka Slovenije oziroma Evropska centralna banka na dan uveljavitve tega zakona o njegovi primernosti še ni odločila, opravlja funkcijo do odločitve v postopku za oceno primernosti člana nadzornega sveta. Postopki za oceno primernosti članov nadzornega sveta v teh primerih se končajo po določbah ZBan-2. V primeru pozitivne ocene primernosti se smiselno uporablja prejšnji odstavek, na način da se šteje, da je član nadzornega sveta pridobil dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, ko je Banka Slovenije ali Evropska centralna banka banko obvestila o pozitivni oceni primernosti. V primeru negativne ocene primernosti Banka Slovenije ali Evropska centralna banka članu nadzornega sveta prepove opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v skladu z določbami ZBan-2. V tem primeru član nadzornega sveta opravlja funkcijo člana nadzornega sveta do vročitve odločbe o prepovedi opravljanja funkcije na podlagi 273. člena ZBan-2.
 

411. člen

(prehodna določba za odločbo o dodatni kapitalski zahtevi in napotku o dodatno potrebnem kapitalu)

 
(1)
Do izdaje odločbe o dodatni kapitalski zahtevi na podlagi prvega odstavka 205. člena tega zakona banka za namen zagotavljanja kapitalske zahteve, ki presega minimalno kapitalsko zahtevo iz prvega odstavka 92. člena Uredbe 575/2013/EU, upošteva pisno obvestilo iz prvega odstavka 183. člena ZBan-2 oziroma v skladu z Uredbo 1024/2013/EU.
 
(2)
Do izdaje odločbe o napotku o dodatno potrebnem kapitalu na podlagi tretjega odstavka 205. člena tega zakona banka upošteva pisno obvestilo iz prvega odstavka 183. člena ZBan-2 oziroma v skladu z Uredbo 1024/2013/EU.
 

413. člen

(postopki v teku)

 
(1)
Postopki za izdajo dovoljenja in drugi postopki, ki so se začeli na zahtevo stranke in v katerih Banka Slovenije do uveljavitve tega zakona še ni odločila, se končajo po določbah ZBan-2.
 
(2)
Drugi postopki Banke Slovenije, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona in v katerih Banka Slovenije do uveljavitve tega zakona še ni odločila, se končajo po določbah tega zakona.
 
(3)
Postopki sodnega varstva zoper odločbe Banke Slovenije, ki so bile izdane pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po določbah tega zakona.
 

416. člen

(prenehanje veljavnosti predpisov)

 
(1)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US).
 
(2)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Sklep o vsebini načrtov sanacije bank in hranilnic (Uradni list RS, 63/15).
 
(3)
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Pravilnik o določitvi meril za ugotavljanje pretežnega opravljanja dejavnosti pridobivanja kapitalskih deležev ali pretežnega opravljanja vzajemno priznanih finančnih storitev iz 2. do 12. in 15. točke 10. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 55/07 in 25/15 – ZBan-2).
 
(4)
Ne glede na prvi odstavek tega člena se ZBan-2 do uveljavitve sprememb in dopolnitev Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1) uporabi, kadar se nanj sklicuje ZTFI-1.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window