Navigacija

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode« na območju Občine Šmarješke Toplice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 63-3013/2009, stran 9091 DATUM OBJAVE: 7.8.2009

VELJAVNOST: od 8.8.2009 / UPORABA: od 8.8.2009

RS 63-3013/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.8.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 63/09

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.8.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3013. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode« na območju Občine Šmarješke Toplice

 
 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1) ter 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je županja Občine Šmarješke Toplice sprejela
 

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode« na območju Občine Šmarješke Toplice

 

1. člen

(Ocena stanja in razlogi za pripravo)

 
(1)
Komunala Novo mesto izvaja oskrbo s pitno vodo v osmih dolenjskih občinah, med drugim tudi v Občini Šmarješke Toplice. Za potrebe oskrbe s pitno vodo ima več vodnih virov, ki se s cevnimi povezavami združujejo v enotni vodovodni sistem – regionalni vodovod. Pretežni del obstoječega transportnega in primarnega vodovodnega omrežja je zgrajenega iz azbestno-cementnih cevi. Vodovodno omrežje je staro od 35 do 55 let ter v večini močno dotrajano in poddimenzionirano. Obstoječi vodovodni sistem je močno obremenjen, na dotrajanih cevovodih pa prihaja do pogostih okvar, ki onemogočajo varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Za izboljšanje trenutne situacije je tako treba:
 
-
zagotoviti hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema na območju Mestne občine Novo mesto;
 
-
zagotoviti zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode vsem potrošnikom na obravnavanem območju;
 
-
zmanjšati vodne izgube in obratovalne stroške.
 
(2)
S povezovanjem v regionalni vodovod, ki sicer povezuje šest dolenjskih občin (Mestna občina Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna peč, Straža in Šmarješke Toplice), bi zagotovili zanesljivo in varno preskrbo s pitno vodo vsem potrošnikom v vseh razmerah (vključevanje perifernih vodnih virov in vodovodov v regionalni vodovod).
 

2. člen

(Predmet obravnave)

 
(1)
Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN) obravnava gradnjo in posodobitev naslednjih objektov, vključno s pripadajočo prometno, energetsko in komunalno infrastrukturo:
 
-
VODARNA JEZERO – gradnja čistilne naprave za pripravo pitne vode po postopku ultra filtracije, zmogljivosti 150 l/sek;
 
-
VODOHRAN GORENJA VAS – Prostornina 60 m3 je daleč premalo za zanesljivo in požarno varno oskrbo. Z hidravličnim izračunom je v Gorenji vasi izkazana potreba po izboljšavi z vodohransko kapaciteto 200 m3. Obstoječi 60 m3 vodohran pa bo služil kot akumulacija za črpališče za vodovod Koglo;
 
-
ČRPALIŠČE GORENJA VAS.
 
(2)
OPPN obravnava gradnjo in posodobitev naslednjih odsekov primarnega vodovodnega omrežja:
 
-
ODSEK 3: VODARNA JEZERO – VODOHRAN SRAČNIK;
 
Pododsek 3B: odcep Šmarješke Toplice – Družinska vas, dimenzija DN 150 v dolžini 727 m;
 
Pododsek 3C: Sela – VH Sračnik, dimenzija DN 150 v dolžini 1.597 m.
 
Vodohranu Sračnik je treba zagotoviti ustrezen dotok vode. V ta namen je potrebno zgraditi predmetni odsek, ki predstavlja transportni težnostni cevovod med vodarno Jezero in VH Sračnik. Potek trase je deloma v kmetijskih, deloma v voznih površinah.
 
Med vodarno Jezero in razcepnim mestom Šmarjeta – VH Sračnik se v jarek, s predpisanim odmikom od cevovoda, položi interni energetski kabel za napajanje merilnih mest in optični kabel za prenos podatkov v center vodenja.
 
-
ODSEK 6: DRUŽINSKA VAS – VH GORENJA VAS
 
Pododsek 6B: črpališče – VH Gorenja vas, dimenzija DN 150 v dolžini 1.215 m.
 
Predmetni odsek predstavlja primarni težnostni cevovod med razcepom za smer Šmarjeta – Sračnik. Potek trase je deloma v kmetijskih površinah, pretežni del pa v voznih površinah.
 
Na razcepu pri domu gasilcev v Šmarjeti se zgradi črpališče v obliki podzemnega AB jaška. Črpališče se z elektriko oskrbuje iz predvidenega vodohrana Gorenja vas. V ta namen se ob cevovodu med VH Gorenja vas in črpališčem ob cevovodu položi ustrezen elektroenergetski kabel in optični kabel za prenos podatkov.
 
Načrtovanemu vodohranu Gorenja vas je treba zagotoviti ustrezen dotok vode. V ta namen je treba zgraditi predmetni odsek, ki predstavlja tlačno-povratni cevovod med prečrpališčem v Šmarjeti in VH Gorenja vas. Potek trase pa je deloma v kmetijskih, deloma v voznih površinah.
 

3. člen

(Ureditveno območje)

 
Ureditveno območje OPPN obsega površine, potrebne za izgradnjo in obratovanje primarnega vodovoda z vsemi pripadajočimi funkcionalnimi objekti, prevezavo priključnih sekundarnih vodovodov in ureditev pripadajoče prometne, energetske in komunalne infrastrukture. Na predmetnih površinah se po izvedbi posegov vzpostavi prvotno stanje. Ureditveno območje obsega tudi površine na katerih so predvideni trajni posegi (posodobitev vodarne Jezero, vodohrana Gorenja vas in črpališča Gorenja vas).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window