Navigacija

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 103-4438/2011, stran 13861 DATUM OBJAVE: 16.12.2011

VELJAVNOST: od 16.12.2011 / UPORABA: od 16.12.2011

RS 103-4438/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.12.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 103/11

Časovnica

Na današnji dan, 10.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 16.12.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4438. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci

 
 
Na podlagi 11., 57., 61.a in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP; 106/10 popr. in 43/11 – ZKZ-C) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 30. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) župan Občine Beltinci izdaja
 

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci

 

1. člen

(splošno)

 
(1)
S tem sklepom župan Občine Beltinci določa način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci.
 
(2)
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
 
(3)
Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03), kateri je bil izdelan po določilih Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1).
 
(4)
Ob uveljavitvi novega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci bodo preklicana tista določila sedaj veljavnega odloka, ki se bodo na novo definirala.
 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)

 
(1)
V veljavi je prostorski akt Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03).
 
Predmetni odlok v nekaterih členih sicer dovoljuje gradnjo infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav v posameznih območjih, v nekaterih pa ne. Za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B na območju Občine Beltinci pa je potrebno zagotoviti možnost gradnje tudi na drugih območjih, kjer odlok tako natančno ne določa vsega, kar je potrebno za realizacijo projekta. Zato se veljavni prostorski akt spremeni in dopolni.
 
(2)
Vodooskrba Pomurja in varovanje vodnih virov Pomurja se zaradi pomembnosti, zahtevnosti in kompleksnosti uvršča med prioritetne naloge v programu izvajanja nacionalnih projektov državne infrastrukture, projekt pa je tudi med tistimi, ki jih bo predvidoma delno financirala Evropska unija iz kohezijskih skladov. Osnovni cilj vodooskrbe Pomurja je zagotoviti kakovostno in stalno oskrbo s pitno vodo v vseh občinah Pomurja, z manjšim številom zajetij in vključitvijo novih ključnih zajetij Vučje vasi in Dokležovja.
 
(3)
Izdelana je strokovna podlaga za prostorsko preveritev načrtovanih objektov in naprav za povečanje izdatnosti vodnih virov v Krogu in Hraščici. Naloga dodatno zajema prostorsko preveritev objektov in naprav tudi za drugo območje novih vodnih virov v bližini Vučje vasi in Dokležovja, ki nekatere ležijo tudi izven Občine Beltinci. Lokacije so preverjene z vidika posegov na kmetijska in gozdna zemljišča, vplivov na okolje ter glede dostopov in navezav na obstoječo infrastrukturo. S strokovno podlago se je preverila in utemeljila umestitev posegov v prostor, ureditev v prostoru ali sanacija degradiranih prostorov. Določili so se tudi podrobni pogoji, ki bodo povzeti v občinskih prostorskih načrtih.
 
(4)
Poglavitne prostorske ureditve projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B so:
 
-
Izgradnja novih vodnih zajetij: Dokležovje (za območje Prekmurja) in Vučja vas (za bogatitev in večanje izdatnosti obstoječega vodnega vira v Krogu in Dokležovju),
 
-
Razširitev obstoječih vodnih virov: Podgrad, Segovci, Krog, Gaberje, Mota, Krajna, Lukavci in Dobrovnik ter Hodoš in Velika Polana,
 
-
Izgradnjo tranzitnih cevovodov do črpališč ali zajetij do primarnega omrežja,
 
-
Izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja za oskrbovanje naselij,
 
-
Izgradnjo sekundarnega vodovodnega omrežja za neposredno priključevanje uporabnikov,
 
-
Izgradnjo črpališč, vodohranov in čistilnih naprav.
 
Ker je od zadnje spremembe PUP poteklo več let Občina Beltinci želi vključiti tudi nove prostorsko ureditvene pogoje predvsem na območju stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na spremembo naklona streh, višine ter gabaritov objektov in odmikov od sosednjih mej ter možnost ureditve alternativnih virov energije.
 

3. člen

(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev PUP)

 
Predmet izdelave sprememb in dopolnitev PUP je omogočiti pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev inženirskih in infrastrukturnih objektov, naprav ter omrežij na posameznih območjih v Občini Beltinci. Spremembe PUP pa se tudi nanašajo na spremembo pogojev pri graditvi objektov: nakloni streh (tudi ravne strehe), gabariti, višinske kote, odmiki od sosednjih zemljišč in objektov, višine ograj. V določenih območjih v občini bo potrebno na novo opredeliti namembnost zemljišč (npr. mešana dejavnost), možnost gradnje objektov sončnih elektrarn in drugih objektov.
 
Spremeni se tekstualni del PUP. Grafični del ostane nespremenjen oziroma se lahko izdelajo dodatne grafične podlage.
 
Načrtovalec sprememb in dopolnitev PUP (ZEU-družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., M. Sobota) bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Beltinci, štiri izvode akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window