Navigacija

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Horjul

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 24-1057/2019, stran 2894 DATUM OBJAVE: 12.4.2019

VELJAVNOST: od 27.4.2019 / UPORABA: od 27.4.2019

RS 24-1057/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.4.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 24/19

Časovnica

Na današnji dan, 15.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 27.4.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1057. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Horjul

 
 
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07 in 61/17 – ZUreP-2), 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2) je Občinski svet Občine Horjul na 4. seji dne 28. 3. 2019 sprejel
 

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Horjul

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Horjul in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Horjul.
 

2. člen

 
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
 
1.
Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
 
2.
Komunalna oprema so:
 
-
objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
 
-
objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
 
-
objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
 
3.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
 
4.
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
 
5.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
 
6.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
 
7.
Gradbena parcela stavbe obsega prostorsko medsebojno povezano zemljišče, na, nad ali pod katerim je predvidena ali se nahaja stavba, in drugo zemljišče, ki je trajno namenjeno za redno rabo te stavbe. Gradbena parcela stavbe obsega tudi zemljišče, na, nad ali pod katerim je predviden ali se nahaja pomožni objekt stavbe, in zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi tega pomožnega objekta. Če poteka meja gradbene parcele po meji zemljiške parcele, mora biti ta meja zemljiške parcele urejena. Če meja gradbene parcele ne poteka po meji zemljiške parcele, mora biti urejen del meje zemljiške parcele, ki se dotika meje gradbene parcele. Skupna gradbena parcela lahko obsega samo tisto prostorsko medsebojno povezano zemljišče, ki se uporablja za potrebe redne rabe dveh ali več stavb. V velikost gradbene parcele se ne vštevajo površine za dostop do nje.
 

3. člen

 
(1)
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Horjul je izdelan v skladu z uredbo, ki določa vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:
 
-
prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Horjul;
 
-
prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju Občine Horjul;
 
-
obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;
 
-
obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;
 
-
preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;
 
-
podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
 
(2)
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Horjul sprejme občinski svet z odlokom.
 
(3)
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Horjul:
 
-
ceste, javno razsvetljavo, peš hodnike;
 
-
kanalizacija;
 
-
vodovod;
 
-
javne površine.
 
(4)
Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč. Program opremljanja stavbnih zemljišč se hrani v prostorih Občine Horjul.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window