Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 78-3296/2011, stran 10061 DATUM OBJAVE: 5.10.2011

VELJAVNOST: od 20.10.2011 / UPORABA: od 20.10.2011

RS 78-3296/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.10.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 78/11

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.10.2011
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3296. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-C)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. septembra 2011.
 
Št. 003-02-8/2011-17
 
Ljubljana, dne 3. oktobra 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH (ZNVP-C)

 

1. člen

 
V Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ura­dni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo, 67/07 - ZTFI in 58/09) se prva alineja 1.a člena dopolni tako, da se glasi:
 
»-
Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sis­temih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166 z dne 11. 6. 1998, str. 45), spremenjena z Direktivo 2009/44/ES Evrop­skega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in siste­mih poravnave vrednostnih papirjev in Direktive 2002/47/ES o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in bančnih posojil (UL L št. 146 z dne 10. 6. 2009, str. 37) in«.
 

2. člen

 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»17. člen

Račun nematerializiranih vrednostnih papirjev

 
(1)
Centralni register sestavljajo računi nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: računi).
 
(2)
Pri vsakem računu se vodijo podatki o imetniku ra­čuna, o vrsti računa, o članu oziroma članih klirinško depotne družbe, ki smejo vnašati naloge za vpise glede tega računa, ter o vrsti vpisov, za katere smejo ti člani vnašati naloge.
 
(3)
Na računih se vzdržujejo stanja nematerializiranih vrednostnih papirjev. Vzdrževanje stanj nematerializiranih vre­dnostnih papirjev na računu pomeni tekoče vzdrževanje podat­kov o vrsti in količini nematerializiranih vrednostnih papirjev na računu ter o morebitnih pravicah tretjih in drugih bremenih na teh vrednostnih papirjih.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window