Navigacija

Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (ZZObv)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 59-2778/1995, stran 4733 DATUM OBJAVE: 19.10.1995

VELJAVNOST: od 20.10.1995 / UPORABA: od 20.10.1995

RS 59-2778/1995

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.5.1998 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.5.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 59/95, 30/98 - ZZLPPO

Časovnica

Na današnji dan, 6.5.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.5.1998
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2778. Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic

 
Razglašam zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. oktobra 1995.
 
012-01/95-91
 
Ljubljana, dne 12. oktobra 1995.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N 
O ZAMENJAVI OBVEZNIC REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNICE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SANACIJO BANK IN HRANILNIC

 

1. člen

 
Republika Slovenija izda obveznice v skupnem nominalnem znesku največ 145.540,649.690 tolarjev, kar je enako tolarski protivrednosti 1.782,521.097 DEM, po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 1. 1. 1995.
 
Republika Slovenija zamenja obveznice, izdane v skladu s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: obveznice), za obveznice, ki jih je izdala Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (v nadaljnjem besedilu: agencija) v skladu z zakonom o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic (v nadaljnjem besedilu: sanacijske obveznice).
 
Obveznice v nominalnem znesku, enakem razliki med nominalnim zneskom obveznic, ki jih ob zamenjavi iz prejšnjega odstavka prejmejo imetniki sanacijskih obveznic in skupnim nominalnim zneskom obveznic iz prvega odstavka tega člena, prejme agencija in jih uporablja za odkup potencialnih izgub bank v sanaciji v skladu z odločbami guvernerja Banke Slovenije o uvedbi sanacijskega postopka.
 

2. člen

 
Obveznice se glasijo na nominalni znesek v domačem denarju (tolarje), ki se za čas od 1. 1. 1995 do dneva dospelosti ali do dneva, določenega za predčasno izpolnitev valorizira, in sicer:
 
-
za čas od 1. 1. 1995 do 1. 5. 1995 s stopnjo rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji v preteklem mesecu,
 
-
za čas od 1. 5. 1995 do 5. 8. 1995 s stopnjo, ki je v posameznem mesecu enaka aritmetičnemu povprečju mesečnih stopenj rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji v preteklih treh mesecih, zaokroženemu na eno decimalno mesto,
 
-
za čas od 5. 8. 1995 dalje s stopnjo, enako vsakokrat veljavni temeljni obrestni meri.
 
Del skupnega zneska obveznic, ki dospejo v izplačilo 1. 1. 2005 ali kasneje, se izda s posebnimi kuponi, ki omogočajo imetnikom takšnih obveznic občasno izbiro med valorizacijo nominalnega zneska na način iz prejšnjega odstavka in valorizacijo z valutno klavzulo, vezano na srednji tečaj Banke Slovenije za nemško marko (DEM).
 
Izbiro načina valorizacije nominalnega zneska obveznic iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec opravi najkasneje do 15. oktobra vsakega leta z veljavnostjo za naslednje koledarsko leto.
 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravičenci opravijo izbiro načina valorizacije z veljavnostjo za leto 1996 najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
 

3. člen

 
Obveznice, ki jih prejmejo imetniki sanacijskih obveznic ob zamenjavi iz drugega odstavka 1. člena tega zakona ne smejo dospeti v izplačilo pred 1.1.1998 ali kasneje kot 15. 10. 2010.
 
Republika Slovenija lahko svoje obveznosti iz obveznic izpolni predčasno kadarkoli pred dospetjem posamezne obveznice v izplačilo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window