Navigacija

Pravilnik o komercialnih ribnikih

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 113-5641/2007, stran 15591 DATUM OBJAVE: 11.12.2007

VELJAVNOST: od 26.12.2007 / UPORABA: od 26.12.2007

RS 113-5641/2007

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 4.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 113/07, 100/12

Časovnica

Na današnji dan, 16.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 4.1.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5641. Pravilnik o komercialnih ribnikih

 
 
Na podlagi 38. člena in šestega odstavka 51. člena ter za izvrševanje 37. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za okolje in prostor
 

P R A V I L N I K
o komercialnih ribnikih

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje za vlaganje rib v komercialni ribnik, način ribolova v komercialnem ribniku, vsebino, obliko in način vodenja evidenc ter način poročanja ribiškemu katastru.
 

2. člen

(pogoji za komercialni ribnik)

 
(1)
Za komercialni ribnik se pridobi vodna pravica v skladu s predpisi, ki urejajo vode in varstvo okolja, če:
 
1.
se s tem ne posega v izvajanje obstoječih podeljenih vodnih ali drugih pravic;
 
2.
stoječa voda ni v uporabi ali ni namenjena uporabi za izvajanje javne oskrbe s pitno vodo;
 
3.
se s tem ne onemogoča izvajanja nalog javne službe urejanja voda;
 
4.
se stoječa voda ne nahaja na:
 
-
vodovarstvenih območjih po predpisih, ki urejajo vodovarstvena območja,
 
-
vplivnem območju kopalne vode po predpisih, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,
 
-
območjih salmonidnih ali ciprinidnih voda po predpisu, ki ureja kakovost površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib;
 
5.
se s tem ne povečuje občutljivosti za evtrofikacijo na občutljivih območjih zaradi evtrofikacije po predpisu, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;
 
6.
se s tem ne ogroža doseganja ciljev varstva voda na ogroženih območjih po predpisih o vodah;
 
7.
se s tem ne ogroža varstva varovanih in zavarovanih območij po predpisih s področja ohranjanja narave.
 
(2)
O izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka se odloči v aktu, s katerim se podeli vodna pravica.
 

3. člen

(pogoji za vlaganje rib)

 
(1)
Za vlaganje rib v komercialni ribnik je treba izpolnjevati naslednje pogoje:
 
-
gre za izvajanje registrirane dejavnosti ribištva;
 
-
je komercialni ribnik vpisan v ribiški kataster;
 
-
je komercialni ribnik evidentiran v skladu z veterinarskimi predpisi;
 
-
je iz predhodno pridobljenega mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave razvidno, da vlaganje rib in opravljanje ribolova v komercialnem ribniku, ki je del varovanih ali zavarovanih območij po predpisih o ohranjanju narave, ne bo poslabšalo stanja ohranjenosti ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.
 
(2)
Imetnik vodne pravice za rabo vode za komercialni ribnik (v nadaljnjem besedilu: imetnik vodne pravice) lahko v komercialni ribnik vlaga le ribe, ki so vzrejene v ribogojnici in so:
 
-
vrste rib, ki so lokalno prisotne;
 
-
vrste rib, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev, ker ne ogrožajo domorodnih vrst rib in ekološkega potenciala, v skladu s predpisi o ohranjanju narave.
 
(3)
Imetnik vodne pravice lahko vlaga v komercialni ribnik le vrste in količine rib, ki izhajajo iz predhodnega mnenja Zavoda za ribištvo Slovenije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window