Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu prevoza živali

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 67-2960/2005, stran 6949 DATUM OBJAVE: 15.7.2005

VELJAVNOST: od 16.7.2005 / UPORABA: od 16.7.2005

RS 67-2960/2005

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.7.2005 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.8.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 67/05

Časovnica

Na današnji dan, 6.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 16.7.2005
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2960. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu prevoza živali

 
 
Na podlagi druge alinee 40. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za promet
 

P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu prevoza živali

 

1. člen

 
V Pravilniku o pogojih in načinu prevoza živali (Uradni list RS, št. 86/00, 108/00, 64/01, 16/02 in 3/03) se v 1. členu pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
 
"v skladu z Direktivo Sveta št. 91/628/EGS z dne 19. novembra 1991 o zaščiti živali med prevozom in o spremembi direktiv 90/425/EGS in 91/496/EGS (UL L št. 340 z dne 11. 12. 1991, str. 17, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 91/628/EGS).".
 

2. člen

 
V 47. členu se za šestim odstavkom dodajo nov sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
 
"Prevoznik, ki prevaža živali in nima sedeža v državi članici EU, se lahko registrira pri VURS na podlagi vloge, iz katere mora biti razvidno ime in naslov prevoznika, vključno s podatki o telefonu, telefaksu in elektronski pošti, če so na voljo, načinu prevoza in vrsti živali, ki se prevažajo. Vlogi mora biti dodana pisna izjava prevoznika, v kateri mora biti navedeno, da:
 
-
izpolnjuje zahteve veljavne veterinarske zakonodaje Evropske skupnosti,
 
-
so sprejeti vsi potrebni ukrepi za izpolnjevanje zahtev Direktive 91/628/EGS in Uredbe Sveta (ES) št. 411/98 z dne 16. februarja o dodatnih standardih za zaščito živali, ki se uporabljajo za cestna vozila za prevoz rejnih živali na vožnjah, daljših od osem ur (UL L št. 52 z dne 21. 2. 1998, str. 8, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 411/98), do namembnega kraja oziroma v primeru izvoza v tretjo državo do namembnega kraja, kakor ga opredeljuje zakonodaja Skupnosti.
 
-
bodo prevoz živali opravljale osebe, ki imajo ustrezno znanje za ravnanje in oskrbo živali pri prevozu.
 
Vlogi je treba priložiti:
 
-
potrdilo, da konkretno prevozno sredstvo ustreza določbam Direktive 91/628/EGS in Uredbe 411/98, ki ga izda pristojni organ v državi, kjer ima prevoznik sedež, in
 
-
potrdila o ustreznem znanju za ravnanje in oskrbo živali pri prevozu oseb, ki bodo spremljale živali med prevozom.
 
Verodostojnost potrdil mora potrditi pristojna veterinarska oblast v državi, kjer ima prevoznik sedež.
 
Vsako naknadno spremembo podatkov, navedenih v vlogi, mora prevoznik posredovati VURS v roku 14 dni.
 
VURS po prejemu popolne vloge izda prevozniku dovoljenje in ga vpiše v evidenco."
 

3. člen

 
V 48. členu se v drugem odstavku v zadnjem stavku za besedama "prevozno sredstvo" pika črta in doda besedilo "in po sistemu TRACES pošlje obvestilo o obstoju načrta poti.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window