Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 78-3699/2003, stran 11618 DATUM OBJAVE: 8.8.2003

VELJAVNOST: od 23.8.2003 / UPORABA: od 23.8.2003

RS 78-3699/2003

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.8.2003 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 78/03

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.8.2003
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3699. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1A)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. julija 2003.
 
001-22-65/03
 
Ljubljana, dne 21. julija 2003.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZUNANJIH ZADEVAH (ZZZ-1A)

 

1. člen

 
V zakonu o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/2001) se v 27. členu:
 
-
v drugem stavku drugega odstavka besedilo "iz 40. člena" nadomesti z besedilom "iz 41. člena";
 
-
v tretjem stavku tretjega odstavka besedilo "po 41. členu" nadomesti z besedilom "po 42. členu";
 
-
v četrtem stavku tretjega odstavka besedilo "40. člen" nadomesti z besedilom "41. člen";
 
-
v prvem stavku petega odstavka besedilo "prvih treh odstavkov 38. člena ne uporabljajo določbe 33. do 42. člena" nadomesti z besedilom "prvih treh odstavkov 39. člena ne uporabljajo določbe 34. do 43. člena";
 
-
v drugem stavku petega odstavka besedilo "41. člen" nadomesti z besedilom "42. člen".
 

2. člen

 
Za 29. členom se doda 29.a člen, ki se glasi:
 

"29.a člen

(pridobivanje podatkov o državljanih Republike Slovenije, ki se nahajajo v tujini)

 
Ministrstvo za zunanje zadeve za namene nudenja pomoči in podpore državljanom Republike Slovenije v tujini ter zaščito njihovih interesov pridobiva podatke o slovenskih državljanih in njihovih družinskih članih, ki se nahajajo v tujini in so potrebni pomoči oziroma zaščite, in slovenskih državljanih in njihovih družinskih članih v domovini, ki uveljavljajo svoje interese v tujini, od njih samih. Te podatke je mogoče pridobiti tudi od družinskih članov, kolikor jih ni mogoče pridobiti od posameznika in samo, kadar je to potrebno za zaščito življenja ali zdravja posameznika ter varstvo koristi otrok. Ministrstvo lahko tako pridobi naslednje podatke:
 
1.
osebno ime;
 
2.
datum in kraj rojstva;
 
3.
enotno matično številko občana;
 
4.
naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
 
5.
podatke o zaposlitvi;
 
6.
podatke o premoženjskem stanju;
 
7.
podatke o državljanstvu;
 
8.
številko potne listine;
 
9.
podatke, ki se nanašajo na družinska razmerja (podatke iz 1. do 8. točke tega odstavka, število družinskih članov in medsebojna razmerja).
 
Ministrstvo za zunanje zadeve lahko podatke iz prejšnjega odstavka brezplačno pridobi tudi na naslednje načine:
 
-
iz 1., 2., 3., 4., 7. in 8. točke iz obstoječih zbirk ministrstva za notranje zadeve;
 
-
iz 5. točke iz obstoječih zbirk delodajalcev;
 
-
iz 6. točke iz obstoječih zbirk Davčne uprave Republike Slovenije, vendar le v primerih, ko so ti podatki potrebni za zagotavljanje brezplačne pravne pomoči slovenskim državljanom v tujini;
 
-
iz 9. točke iz obstoječih zbirk centrov za socialno delo in od organov iz prejšnjih alinej;
 
-
iz centralnega registra prebivalstva;
 
-
od pristojnih organov tujih držav.
 
Podatke iz prvega odstavka tega člena za namene iz istega odstavka uporabljajo delavci ministrstva za zunanje zadeve za opravljanje nalog s svojega delovnega področja.
 
Ministrstvo za zunanje zadeve lahko podatke iz prvega odstavka tega člena posreduje tujim pristojnim organom, kadar je to potrebno za doseg namenov iz prvega odstavka tega člena.
 
Ministrstvo za zunanje zadeve vodi in vzdržuje evidenco podatkov iz prvega odstavka tega člena. Osebni podatki se v evidenci vodijo in hranijo še deset let po dosegu namena iz prvega odstavka tega člena in se nato arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhive. Podrobneje se vodenje evidence uredi s pravilnikom, ki ga izda minister za zunanje zadeve."

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window