Navigacija

Zakon o društvih (ZDru-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 61-2567/2006, stran 6605 DATUM OBJAVE: 13.6.2006

VELJAVNOST: od 28.6.2006 / UPORABA: od 28.6.2006

RS 61-2567/2006

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 14.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 61/06, 91/08 - odl. US, 58/09, 39/11, 21/18 - ZNOrg

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.4.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

2567. Zakon o društvih (ZDru-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o društvih (ZDru-1)

 
Razglašam Zakon o društvih (ZDru-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2006.
 
Št. 001-22-81/06
 
Ljubljana, dne 7. junija 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DRUŠTVIH (ZDru-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(pojem in načela delovanja društva)

 
(1)
Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji), skladno s tem zakonom, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.
 
(2)
Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma člani društva (v nadaljnjem besedilu: člani društva).
 
(3)
Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane.
 
(4)
Delovanje društva je javno.
 

2. člen

(pravica do združevanja v društva)

 
(1)
Združevanje v društva je prostovoljno.
 
(2)
Vsakdo lahko postane član društva in v društvu deluje pod pogoji, ki jih društvo določi v temeljnem aktu.
 
(3)
Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva.
 

3. člen

(omejitve)

 
(1)
Ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen, cilji ali dejavnost merijo na nasilno spremembo ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujajo k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbujajo k nasilju ali vojni.
 
(2)
Prav tako ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, niti ni dovoljeno delovanje takšnega društva.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window