Navigacija

Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 27-1300/1999, stran 3030 DATUM OBJAVE: 16.4.1999

VELJAVNOST: od 24.4.1999 / UPORABA: od 24.4.1999

RS 27-1300/1999

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.4.1999 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.4.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 27/99

Časovnica

Na današnji dan, 13.4.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.4.1999
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1300. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

 
 
Na podlagi 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije izdala
 

U R E D B O o spremembi in dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

 

1. člen

 
V 5. členu uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) (v nadaljnjem besedilu: uredba) se za petim odstavkom dodata novi šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
 
'Ne glede na določbo drugega in četrtega odstavka 5. člena te uredbe se lahko v Mestni občini Maribor določi skupni šolski okoliš za največ tri šole, da se s tem zagotovi določitev gravitacijskega območja za posamezno šolo, ki je usklajeno z zmogljivostjo šole, oblikovanje oddelkov v skladu z odredbo o normativih in standardih ter racionalno izrabo šolskega prostora.
 
Šolski okoliš iz zgornjega odstavka se določi v ustanovitvenih aktih šol, ki delujejo na območju skupnega šolskega okoliša. Znotraj skupnega šolskega okoliša ustanovitelj šol s posebnim sklepom, ki se objavi na enak način kot ustanovitveni akti šol, določi območje posamezne šole, s katerega imajo starši pravico, da je njihov otrok razporejen v to šolo, to je gravitacijsko območje šole."
 

2. člen

 
Za 6. členom uredbe se doda novi 6.a člen, ki se glasi:
 
'Vpis otrok v skupnem šolskem okolišu vključuje prijavo na razpis za vpis in razporeditev otrok na šole.
 
Starši prijavijo svojega otroka na podlagi razpisa za vpis, ki ga v sredstvih javnega obveščanja objavi ustanovitelj, na katerokoli šolo v skupnem šolskem okolišu. Pri prijavi navedejo tudi prvo oziroma drugo naslednjo šolo v skupnem šolskem okolišu, ki želijo, da jo njihov otrok obiskuje, če zaradi premajhne zmogljivosti ne more biti razporejen v šolo, v katero je prijavljen.
 
Razporeditev otrok na posamezno šolo opravijo ustanovitelj in šole v skupnem šolskem okolišu. Pri razporeditvi otrok se upošteva:
 
-
pravico staršev, da je njihov otrok razporejen v šolo na gravitacijskem območju, v katerem prebivajo,
 
-
željo staršev, da je njihov otrok razporejen na šolo zunaj gravitacijskega območja, v katerem prebivajo,
 
-
varnost poti in oddaljenost šole, v katero je otrok razporejen in
 
-
morebitno vključenost brata oziroma sestre v isto šolo.
 
Z razporeditvijo otrok na posamezno šolo je vpis zaključen.
 
Podrobnejše pogoje o vpisu otrok v skupnem šolskem okolišu iz 5. člena te uredbe lahko v posebnem aktu v sodelovanju s šolami iz skupnega šolskega okoliša in ministrstvom, pristojnim za šolstvo, določi ustanovitelj šol.'
 

3. člen

 
V 6. členu uredbe se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
 
'Ne glede na določbo prvega odstavka 6. člena uredbe, lahko šola iz skupnega šolskega okoliša iz 5. člena te uredbe, da staršem, ki ne prebivajo v tem okolišu, soglasje za vpis njihovega otroka v to šolo, ko je razporeditev otrok na šole v skupnem šolskem okolišu zaključena.'
 
Drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 6. člena te uredbe postanejo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window