Navigacija

Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-891/2007, stran 2360 DATUM OBJAVE: 2.3.2007

VELJAVNOST: od 3.3.2007 / UPORABA: od 3.3.2007

RS 19-891/2007

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.3.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 19/07

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 3.3.2007
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

891. Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

 
 
Na podlagi 18.p člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
 

P R A V I L N I K o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
(1)
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje za opredelitev polnoletnih oseb iz 18.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon) s težko motnjo v duševnem razvoju in polnoletnih težko gibalno oviranih oseb, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (v nadaljnjem besedilu: invalidnih oseb), in lahko uveljavljajo pravico do izbire družinskega pomočnika pod pogoji in po postopku, ki jih določata zakon in ta pravilnik.
 
(2)
S tem pravilnikom se tudi natančneje ureja potek postopka uveljavljanja pravice do izbire družinskega pomočnika in podrobneje opredeljujejo osnovne naloge, ki jih je dolžan invalidni osebi nuditi družinski pomočnik v okviru pomoči, ki jo invalidna oseba potrebuje pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb in v skladu z njenimi potrebami in interesi.
 
(3)
Plačilna sposobnost, prispevek oziroma oprostitev plačila prispevka invalidne osebe in prispevek zavezancev k plačilu pravic družinskega pomočnika se določijo v skladu z zakonom, uredbo, ki ureja merila za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, in tem pravilnikom, na način, ki velja za določitev prispevka upravičenca in prispevka zavezanca oziroma oprostitve k plačilu ali doplačilu storitve pomoči družini na domu.
 
(4)
Za namen iz prejšnjih dveh odstavkov določa ta pravilnik tudi obliko in vsebino obrazca, na katerem se lahko vloži vloga za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (v nadaljnjem besedilu: vloga), obrazca izjave invalidne osebe o izplačevanju dodatka za pomoč in postrežbo oziroma dodatka za tujo nego in pomoč (v nadaljnjem besedilu: izjava invalidne osebe), obrazca o podatkih za določitev plačilne sposobnosti invalidne osebe, prispevka zavezancev oziroma oprostitve plačila pravic družinskega pomočnika (v nadaljnjem besedilu: podatki o materialnem stanju), obrazca izjave izbranega družinskega pomočnika (v nadaljnjem besedilu: izjava) ter obrazca za mnenje pristojne invalidske komisije (v nadaljnjem besedilu: mnenje).
 

II. POGOJI ZA OPREDELITEV INVALIDNIH OSEB

 

1. Določitev pogojev

 

2. člen

 
(1)
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:
 
-
za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek,
 
-
ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83, v nadaljnjem besedilu: ZDVDTP) in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, ali
 
-
za katero pristojna invalidska komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.
 
(2)
Pristojna invalidska komisija ugotovi, da gre za osebe iz tretje alineje prejšnjega odstavka na podlagi podrobnejše določitve pogojev za opredelitev teh oseb v 3., 4. in 5. členu tega pravilnika.
 
(3)
Skladno s tretjo alinejo drugega odstavka 18.a člena zakona invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika obdrži pravico do dodatka za tujo nego in pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga prejema po drugih predpisih, pri čemer vlogi priloži pisno izjavo, s katero dovoli, da izplačevalec dodatek, do katerega je upravičena in največ v višini zneska, določenega na podlagi prvega odstavka 18.i člena zakona, v času, ko ji pomoč nudi družinski pomočnik, izplačuje občini, ki je pristojna za financiranje pravic družinskega pomočnika po zakonu.
 

2. Oseba s težko motnjo v duševnem razvoju

 

3. člen

 
Oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ima znižano splošno ali specifično raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar vse se odraža v neskladju med njeno mentalno in kronološko starostjo. Je oseba, ki se lahko usposobi le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Potrebuje stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Je omejena v gibanju, prisotne so težke dodatne motnje, bolezni in obolenja. Razumevanje in upoštevanje navodil sta hudo omejeni.
 

3. Težko gibalno ovirana oseba

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window