Navigacija

Zakon o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 86-4411/1998, stran 7409 DATUM OBJAVE: 18.12.1998

VELJAVNOST: od 2.1.1999 / UPORABA: od 2.1.1999

RS 86-4411/1998

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 1.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 86/98, 61/06, 90/12 - ZdZPVHVVR

Časovnica

Na današnji dan, 27.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4411. Zakon o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR)

 
Razglašam zakon o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. decembra 1998.
 
Št. 001-22-102/98
 
Ljubljana, dne 11. decembra 1998.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O VARSTVU NOVIH SORT RASTLIN (ZVNSR)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon določa postopek zavarovanja novih sort rastlin, pridobitev in varstvo žlahtniteljske pravice ter pristojni organ za varstvo novih sort rastlin in njegova pooblastila, izvajanje prepovedi kopičenja varstva, dovoljenje imetnika žlahtniteljske pravice za dejanja v zvezi s semenskim materialom zavarovane sorte in globe za prekrške za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (UL L št. 227 z dne 1. 9. 1994, str. 1, z vsemi spremembami).
 
Zavarujejo se lahko sorte vseh rastlinskih rodov in vrst, vključno s križanci med rodovi in vrstami.
 

2. člen

 
Pomen izrazov v tem zakonu:
 
1.
Žlahtnitelj je fizična oseba, ki rastlinsko sorto vzgoji, odkrije ali razvije sama ali skupaj z drugimi fizičnimi osebami.
 
2.
Upravičenec je fizična ali pravna oseba, ki ima pravico do vložitve prijave za varstvo sorte (v nadaljnjem besedilu: prijava).
 
3.
Prijavitelj je fizična ali pravna oseba, ki je vložila prijavo.
 
4.
Imetnik žlahtniteljske pravice je fizična ali pravna oseba, ki je z zavarovanjem sorte pridobila žlahtniteljsko pravico.
 
5.
Žlahtniteljska pravica je skupni izraz za pravice iz 15. člena tega zakona.
 
6.
Sorta je skupina rastlin ali delov rastlin, če se iz njih lahko spet pridobijo popolne rastline, znotraj najnižje znane botanične razvrstitve, ki jo je ne glede na to, ali izpolnjuje druge pogoje za zavarovanje, mogoče:
 
-
določiti po lastnostih, ki izvirajo iz določenega genotipa ali kombinacije genotipov,
 
-
ločiti od katere koli druge skupine rastlin vsaj po eni od teh lastnosti in
 
-
obravnavati kot sistematsko enoto, če se te lastnosti med razmnoževanjem ne spreminjajo.
 
7.
Zavarovana sorta je sorta, za katero je bila izdana odločba o varstvu sorte. Določena je z uradnim opisom sorte, z varstvenim vzorcem in je poimenovana na način, kot ga določa ta zakon.
 
8.
Material zavarovane sorte je kakršen koli semenski material oziroma pridelek zavarovane sorte, ki bi se lahko uporabil za nadaljnje razmnoževanje te sorte.
 
9.
Varstveni vzorec je uradni vzorec semenskega materiala zavarovane sorte.
 
10.
Izvoz pomeni izvoz iz Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost).
 
11.
Uvoz pomeni uvoz v Skupnost.
 

2.a člen

 

 
Pravice vseh sort rastlin, zavarovanih po sistemu žlahtniteljskih pravic v Skupnosti, se obravnavajo enako kakor pravice sort rastlin, zavarovane po tem zakonu, vključno z ukrepi za zagotavljanje njihovega izvajanja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window