Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (ZNOIP-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 17-802/1993, stran 813 DATUM OBJAVE: 5.4.1993

VELJAVNOST: od 6.4.1993 / UPORABA: od 6.4.1993

RS 17-802/1993

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.4.1993 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 17/93

Časovnica

Na današnji dan, 26.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.4.1993
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

802. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu obračunavanja in izplačevanja plač

 
 
Na podlagi prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu obračunavanja in izplačevanja plač

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu obračunavanja in izplačevanja plač, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. marca 1993.
 
Št. 0100-45/93
 
Ljubljana, dne 3. aprila 1993.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NAČINU OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ

 

1. člen

 
V zakonu o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Uradni list RS, št. 13/93) se besedilo prve in druge alinee 1. člena spremeni in dopolni tako, da se glasita:
 
"- nadzor nad izvajanjem splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 31/90) in aneksa k splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo, sklenjenega dne 22.2.1993 (Uradni list RS, št.11/93) (v nadaljnjem besedilu: aneks), ter način obračunavanja in izplačevanja regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in nadomestil stroškov v pravnih osebah s področja gospodarstva (področja dejavnosti 01 do 11 Enotne klasifikacije dejavnosti);
 
- način obračunavanja in izplačevanja plač, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in nadomestil stroškov v pravnih osebah s področja negospodarstva ter v državnih organih (področja dejavnosti 12 do14 Enotne klasifikacije dejavnosti)."
 

2. člen

 
V 2. členu se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
 
"- podjetja in druge pravne osebe, na katere je bil prenešen kapital ali poslovanje drugih pravnih osebali zasebnikov po določbi 2. člena zakona o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugihpravnih oseb (Uradni list RS, št. 7/93)."
 

3. člen

 
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"Pri tem se za določitev obsega dejanskih plač, določenih v 3. točki aneksa, kot osnova za izračun plač šteje povprečni mesečni obseg sredstev izplačanih plač za mesece september, oktober in november, valoriziran za rast življenjskih stroškov od novembra 1992 do vključno februarja 1993."

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window