Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 28-1127/2006, stran 2874 DATUM OBJAVE: 13.3.2006

VELJAVNOST: od 1.4.2006 / UPORABA: od 1.4.2006

RS 28-1127/2006

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.4.2006 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.8.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 28/06

Časovnica

Na današnji dan, 8.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.4.2006
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1127. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. marca 2006.
 
001-22-28/06
 
Ljubljana, dne 10. marca 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1B)

 

1. člen

 
(1)
V Zakonu o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v 1.a členu pred prvo alineo doda nova prva alinea, ki se glasi:
 
"– Direktivo Sveta 1989/117/EGS z dne 13. februarja 1989 o obveznostih podružnic, ustanovljenih v državi članici, ki pripadajo kreditnim in finančnim institucijam, s sedežem zunaj te države članice, glede objave letnih računovodskih izkazov (UL L 044 z dne 16. 2. 1989),".
 
(2)
V dosedanji prvi alinei, ki postane druga alinea, se za zaklepajem doda vejica in besedilo "kakor je dopolnjena in spremenjena z Direktivo 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja Direktive Sveta 73/239/EGS, 79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS in 93/22/EGS ter Direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 035 z dne 11. 2. 2003),".
 
(3)
Dosedanja druga do peta alinea postanejo tretja do šesta alinea.
 
(4)
V dosedanji šesti alinei, ki postane sedma alinea, se črta beseda "Direktiva", pika pa se nadomesti z vejico.
 
(5)
Doda se nova osma alinea, ki se glasi:
 
"– Direktivo 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L 345 z dne 31. 12. 2003, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/71/ES).".
 

2. člen

 
(1)
Za tretjim odstavkom 3. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
 
"(4) Lastniški vrednostni papirji so delnice in drugi njim enakovredni prenosljivi vrednostni papirji, kakor tudi katera koli druga vrsta prenosljivih vrednostnih papirjev, ki dajejo pravico do pridobitve katerega koli prej navedenega vrednostnega papirja zaradi njihove zamenjave ali izvršitve pravic, ki jih vsebujejo, če je slednje vrednostne papirje izdal izdajatelj, ki je izdal tudi delnice, iz katerih so ti vrednostni papirji izvedeni, ali če jih je izdal subjekt, ki pripada skupini navedenega izdajatelja. Nelastniški vrednostni papirji so tisti vrednostni papirji, ki niso lastniški.".
 
(2)
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
 

3. člen

 
(1)
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"(1) Javna ponudba vrednostnih papirjev je sporočilo osebam v kakršni koli obliki in na kakršen koli način, ki vsebuje dovolj informacij o pogojih ponudbe in ponujenih vrednostnih papirjih, da se lahko investitor odloči za nakup ali vpis teh vrednostnih papirjev. Ta definicija se uporablja tudi za izvedbo prvih prodaj vrednostnih papirjev v okviru opravljanja storitev iz drugega odstavka 73. člena tega zakona. Za javno ponudbo se ne šteje ponudba vrednostnih papirjev, dana v okviru sistema trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.".
 
(2)
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"(2) Ponudnik je pravna ali fizična oseba, ki daje javno ponudbo.".
 
(3)
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window