Navigacija

Zakon o krmi (ZKrmi-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 127-5351/2006, stran 13924 DATUM OBJAVE: 11.12.2006

VELJAVNOST: od 22.12.2006 / UPORABA: od 22.12.2006

RS 127-5351/2006

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.11.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 127/06, 90/12 - ZdZPVHVVR

Časovnica

Na današnji dan, 13.11.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5351. Zakon o krmi (ZKrmi-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o krmi (ZKrmi-1)

 
Razglašam Zakon o krmi (ZKrmi-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. novembra 2006.
 
Št. 001-22-191/06
 
Ljubljana, dne 4. decembra 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

ZAKON
O KRMI (ZKrmi-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja varnost krme rastlinskega izvora v primarni proizvodnji in v poslih, povezanih s primarno proizvodnjo krme, kakovost krme v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije, varnost in kakovost gensko spremenjene krme v vseh fazah proizvodnje, predelave, distribucije in uporabe, krmne dodatke in proizvode, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin, označevanje krme, registracijo obratov in register obratov na področju primarne proizvodnje krme rastlinskega izvora, postopek določitve uradnih in nacionalnih referenčnih laboratorijev in izvajanje uradnega nadzora za izvajanje:
 
1.
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002/ES);
 
2.
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1829/2003 z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1829/2003/ES);
 
3.
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1830/2003 z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 24, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1830/2003/ES);
 
4.
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 29, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1831/2003/ES);
 
5.
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 882/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES);
 
6.
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 183/2005/ES);
 
7.
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L št. 70 z dne 16. 3. 2005, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 396/2005/ES), v delu, ki se nanaša na krmo rastlinskega izvora.
 

2. člen

(pristojni organ)

 
(1)
Pristojni organ, odgovoren za izvajanje predpisov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: predpisi EU) iz prejšnjega člena, je organ, pristojen za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
 
(2)
Pristojni organ za izvajanje uradnega nadzora po tem zakonu je inšpekcija, pristojna za hrano, ki deluje v okviru Uprave, če ta zakon ne določa drugače.
 

II. KRMA

 

3. člen

(kakovost in varnost krme)

 
(1)
Pravna ali fizična oseba lahko daje krmo v promet, če krma ustreza predpisom kakovosti.
 
(2)
Šteje se, da krma ustreza predpisom kakovosti, če:
 
1.
je proizvedena na predpisan način,
 
2.
je zagotovljena sledljivost krme,
 
3.
je označena in pakirana na predpisan način,
 
4.
ji ni pretekel rok uporabe,
 
5.
se prevaža in skladišči na predpisan način,
 
6.
izpolnjuje predpisane zahteve glede vsebnosti in lastnosti,
 
7.
ustreza označeni kakovosti,
 
8.
so uporabljeni dovoljeni dodatki in proizvodi, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v predpisanih količinah.
 
(3)
Šteje se, da je krma varna, če izpolnjuje pogoje varnosti iz tega zakona in je v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarska merila skladnosti, ter predpisi EU in Republike Slovenije, ki se nanašajo na krmo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window