Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 53-2220/2005, stran 5211 DATUM OBJAVE: 31.5.2005

VELJAVNOST: od 1.6.2005 / UPORABA: od 1.9.2005

RS 53-2220/2005

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.9.2005 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 53/05

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.9.2005
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2220. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-D)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-D)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. maja 2005.
 
001-22-31/05
 
Ljubljana, dne 25. maja 2005.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-D)

 

1. člen

 
V Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04) se 64. člen spremeni tako, da se glasi:
 

"64. člen

(nacionalno preverjanje znanja)

 
(1)
Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: nacionalno preverjanje znanja).
 
(2)
Ob koncu drugega obdobja je nacionalno preverjanje znanja za učence prostovoljno, ob koncu tretjega obdobja pa je za vse učence obvezno.
 
(3)
Ob koncu drugega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku sama izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenskega jezika ali italijanskega oziroma madžarskega jezika na narodno mešanih območjih, matematike in tujega jezika.
 
(4)
Ob koncu tretjega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenskega jezika ali italijanskega oziroma madžarskega jezika na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda določi minister v mesecu marcu za tekoče šolsko leto, po predhodni pridobitvi mnenja pristojnega strokovnega organa.
 
(5)
Učenci, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne morejo udeležiti nacionalnega preverjanja znanja ob koncu tretjega obdobja, imajo pravico do opravljanja nacionalnega preverjanja znanja v naknadnem roku.
 
(6)
Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.
 
(7)
Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.
 
(8)
Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverjanja znanja izda minister.
 
(9)
Tretji odstavek tega člena ni obvezen za zasebne šole, ki izvajajo programe osnovne šole po posebnih pedagoških načelih."
 

2. člen

 
Besedilo 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"Strokovne, tehnične, razvojne in druge naloge, povezane z nacionalnim preverjanjem znanja, opravljata Državni izpitni center in Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 
Državni izpitni center v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja opravlja naslednje naloge:
 
-
organizira in tehnično izvede nacionalno preverjanje znanja,
 
-
vodi in hrani zbirke nalog za nacionalno preverjanje znanja,
 
-
pripravlja in vzdržuje informacijski sistem, vezan na nacionalno preverjanje znanja,
 
-
pripravlja podatke in analize oziroma primerjalne analize dosežkov učencev pri nacionalnem preverjanju znanja,
 
-
opravlja druge naloge v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja.
 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja opravlja naslednje naloge:
 
-
pri pripravi in izboru nalog za nacionalno preverjanje znanja zagotovi strokovnjake, ki delujejo v okviru Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,
 
-
organizira vrednotenje nalog nacionalnega preverjanja znanja pri območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,
 
-
organizira izobraževanje učiteljev, ki bodo vrednotili naloge,
 
-
opravlja druge naloge v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja."

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window