Navigacija

Uredba o sodnem registru

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 49-2632/2007, stran 6713 DATUM OBJAVE: 4.6.2007

VELJAVNOST: od 19.6.2007 / UPORABA: od 1.11.2007

RS 49-2632/2007

Verzija 9 / 9

Čistopis se uporablja od 14.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 49/07, 98/07, 13/08, 49/09, 54/15, 1/18

Časovnica

Na današnji dan, 1.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.4.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2632. Uredba o sodnem registru

 
 
Na podlagi 45. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 42/06 - ZGD-1 in 33/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o sodnem registru

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina uredbe)

 
Ta uredba ureja:
 
1.
v zvezi s predlogi za vpis v sodni register:
 
-
način vlaganja predlogov za vpis v elektronski obliki in
 
-
uporabo obrazcev predlogov za posamezne vrste vpisov v sodni register;
 
2.
v zvezi z listinami, ki se predložijo v elektronski obliki:
 
-
način predložitve listin v elektronski obliki in
 
-
način pretvorbe in overitve listin iz petega odstavka 28.a člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15 in 54/17; v nadaljnjem besedilu: ZSReg);
 
3.
način opravljanja vpisov in vročanja v elektronski obliki v skladu s 35.a členom ZSReg;
 
4.
način objave vpisov in objave predložitve listin iz prvega odstavka 43. člena ZSReg;
 
5.
vodenje informatizirane glavne knjige in informatizirane zbirke listin;
 
6.
način objave prevodov podatkov in listin iz 46.a člena ZSReg;
 
7.
način zagotavljanja javnosti podatkov, vpisanih v informatizirano glavno knjigo v skladu z 48. členom ZSReg;
 
8.
način zagotavljanja javnosti vsebine zbirke listin v skladu z 48.a členom ZSReg,
 
9.
način vložitve zahteve za izpise v skladu z 48.b členom ZSReg in
 
10.
način izmenjave podatkov in listin sodnega registra v sistemu povezovanja poslovnih registrov in dostopa do njih v skladu z 49.a členom ZSReg.
 

2. člen

(pomen uporabljenih kratic)

 
V tej uredbi sta uporabljeni ti kratici:
 
1.
ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in
 
2.
ZPRS-1 je Zakon o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17).
 

3. člen

(izrazi, uporabljeni v enakem pomenu kakor v ZPRS-1 in ZSReg)

 
(1)
Ti izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, opredeljen v teh določbah ZPRS-1:
 
1.
»poslovni register« v prvi alineji 2. člena,
 
2.
»sistem povezovanja poslovnih registrov« v drugi alineji 2. člena,
 
3.
»matična številka« v osmi alineji 2. člena in
 
3.
»točka za podporo poslovnim subjektom« v enajsti alineji 2. člena.
 
(2)
Ti izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, opredeljen v teh določbah ZSReg:
 
1.
»enotna identifikacijska številka« v tretjem odstavku 1.a člena,
 
2.
»vodenje sodnega registra« v prvem odstavku 2.a člena,
 
3.
»upravljanje sodnega registra« v tretjem odstavku 2.a člena,
 
4.
»subjekt vpisa« v 3. členu,
 
5.
»registrsko sodišče« v prvem odstavku 20. člena,
 
6.
»informatizirana glavna knjiga« v 1. točki prvega odstavka 44. člena in
 
7.
»informatizirana zbirka listin« v 2. točki prvega odstavka 44. člena.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window