Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-3155/2004, stran 8628 DATUM OBJAVE: 28.6.2004

VELJAVNOST: od 6.7.2004 / UPORABA: od 6.7.2004

RS 70-3155/2004

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.7.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.1.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 70/04

Časovnica

Na današnji dan, 28.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.7.2004
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3155. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam

 
 
 
Za izvrševanje Uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 59/00 in 60/01) izdaja ministrica za regionalni razvoj
 

P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam

 

1. člen

 
V Pravilniku o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Uradni list RS, št.108/02 in 59/03) se v tretjem odstavku 25. člena prva alinea spremeni tako, da se glasi:
 
"podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone; nakup zemljišča in komunalno opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti; regijski tehnološki centri; regijski inkubatorji; infrastruktura za diverzifikacijo aktivnosti na podeželju; e-centri,"
 
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
 
"človeški viri, kultura: regijska višje in visokošolska izobraževalna središča; regijske štipendijske sheme; mladinski centri; mladinski programi; varovanje in krepitev zdravja; revitalizacija kulturne dediščine za razvojne namene vključno s prenovo starih mestnih jeder, gradov in podobno; kulturni programi,"
 
Peta, šesta in sedma alinea se črtajo.
 
V četrtem odstavku se pika črta in se doda besedilo: "ali izboljšanje stanja okolja.".
 

2. člen

 
V drugem stavku prvega odstavka 27. člena se črta pika in se doda besedilo: "ter izvajanje teh nalog ne predstavlja nelojalne konkurence.".
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi: "Višina sofinanciranja posameznega projekta iz 24. člena tega pravilnika lahko doseže do 100% upravičenih stroškov, pri čemer se davek na dodano vrednost ne šteje za upravičeni strošek".
 

3. člen

 
Na koncu drugega odstavka 28. člena se črta pika in se doda besedilo "iz Strategije regionalnega razvoja Slovenije".
 
Tretji, četrti in peti odstavek se spremenijo tako, da glasijo:
 
"ARR pristopi k pripravi predloga letnega programa sofinanciranja RRP skladno z roki za pripravo državnega proračuna. ARR oceni indikativni obseg razvojnih spodbud po posameznih regijah prejemnicah, upoštevaje že prevzete pogodbene obveznosti iz preteklih let, in ga sporoči RRA. V pozivu RRA za predložitev projektov določi ARR tudi roke priprave letnega programa sofinanciranja RRP, obvezno obliko predlogov projektov in zahtevano dokumentacijo ter višino sofinanciranja projektov glede na namen in regijo. RRA preko programskih odborov regij uskladijo prioritete in predložijo ARR seznam prioritetnih regionalnih projektov za sofinanciranje v skupni višini sporočenega letnega indikativnega zneska. Usklajevanje letnega programa sofinanciranja RRP z RRA in ministrstvi, na katerih delovno področje se nanašajo predloženi projekti, izvede ARR ter pri tem upošteva državni razvojni program Republike Slovenije in prevzete mednarodne obveznosti.
 
Na podlagi sprejetega letnega programa sofinanciranja RRP izda ARR najkasneje v 30 dneh sklep, v katerem navede prejemnika sredstev, naziv projekta, aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja, višino sofinanciranja in dokumentacijo, ki jo mora prejemnik predložiti pred podpisom pogodbe.
 
Na podlagi izdanega sklepa sklene ARR pogodbo o dodelitvi spodbude s prejemnikom sredstev in pristojno RRA. V pogodbi se podrobneje opredelita način in oblika poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega je bila dodeljena spodbuda ter postopek nadzora nad porabo sredstev. Prejemnik sredstev je dolžan ARR omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo."
 
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
 
"V primerih, ko posamezni projekt iz letnega programa sofinanciranja RRP ni bil izveden v skladu s terminskim načrtom se lahko na predlog prejemnika sredstev in ob soglasju programskega odbora regije s sklenitvijo aneksa k pogodbipodaljša izvajanje projekta v naslednje proračunsko leto, če višina letne kvote za regijo to dopušča."

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window