Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 49-2092/2006, stran 5269 DATUM OBJAVE: 12.5.2006

VELJAVNOST: od 27.5.2006 / UPORABA: od 27.5.2006

RS 49-2092/2006

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.5.2006 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 49/06

Časovnica

Na današnji dan, 23.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 27.5.2006
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2092. Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. aprila 2006.
 
001-22-69/06
 
Ljubljana, dne 4. maja 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH POMORSKEGA ZAKONIKA (PZ-C)

 

1. člen

 
(1)
V Pomorskem zakoniku (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo) se v 5. točki 3. člena besedi "je ladja" nadomestita z besedama "je plovilo". Za 20. točko se dodajo 21., 22., 23., 24., 25., 26. in 27. točka, ki se glasijo:
 
"21. jahta je ladja, ki se v negospodarske namene uporablja za razvedrilo, šport ali rekreacijo;
 
22. ladja v razpremi je trgovska ladja, ki več kakor 30 dni ne opravlja gospodarskih dejavnosti iz ekonomskih razlogov ali zaradi svoje nesposobnosti za plovbo;
 
23. olje je vsako obstojno olje, posebno surova nafta, težko dizelsko olje in olje za mazanje, ne glede na to, ali se prevažajo na ladji kot tovor ali kot gorivo za pogon;
 
24. dolžina ladje je največja dolžina ladje, brez pritiklin;
 
25. akvatorij je vodni prostor, ki služi pristanišču;
 
26. ro-ro je plovilo s posebnimi prostori za vozila;
 
27. hitro potniško plovilo je plovilo, ki ima posebne tehnične lastnosti, zaradi katerih doseže visoke hitrosti.".
 
(2)
Dodajo se drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
 
"Določbe tega zakona, ki se uporabljajo za javne ladje, veljajo tudi za čolne, ki se uporabljajo za upravne namene.
 
Določbe tega zakona, ki veljajo za ladje, se uporabljajo tudi za čolne, če tako določajo mednarodne konvencije in predpisi Evropske unije.
 
Ta zakon prenaša v slovenski pravni red določbe naslednjih direktiv Evropske unije:
 
-
Direktiva Sveta 94/57/ES z dne 22. novembra 1994 o skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav, s spremembami;
 
-
Direktiva Sveta 95/21/ES z dne 19. junija 1995 o uveljavitvi mednarodnih standardov za varnost ladij, preprečevanje onesnaževanja ter pogoje za življenje in delo na ladjah, ki uporabljajo pristanišča Skupnosti in plujejo v vodah v pristojnosti držav članic (pomorska inšpekcija), s spremembami;
 
-
Direktiva Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi, s spremembami;
 
-
Direktiva Sveta 97/70/ES z dne 11. decembra 1997 o vzpostavitvi usklajenega varnostnega režima za ribiška plovila dolžine 24 metrov in več, s spremembami;
 
-
Direktiva Sveta 98/18/ES z dne 17. marca 1998 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje, s spremembami;
 
-
Direktiva Sveta 98/41/ES z dne 18. junija 1998 o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, s spremembami;
 
-
Direktiva Sveta 1999/35/ES z dne 29. aprila 1999 o sistemu obveznih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili, s spremembami;
 
-
Direktiva 2001/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2001 o določitvi usklajenih zahtev in postopkov za varno nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora;
 
-
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/6/ES z dne 18. februarja 2002 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic Skupnosti in/ali izplujejo iz njih, s spremembami;
 
-
Direktiva 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/75/EGS, s spremembami;
 
-
Direktiva 2003/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. aprila 2003 o posebnih zahtevah glede stabilnosti ro-ro potniških ladij, s spremembami in
 
-
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/35/ES z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve.".
 

2. člen

 
V 5. členu se števili »13° 39'« nadomestita s številoma »13° 40'« in števili »45° 35,4'« s številoma »45° 35'«.
 

3. člen

 
V 16. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
 
"Ladja, ki ne zaprosi za dovoljenje za razpremo ali ne spoštuje pogojev, ki jih določi vlada, mora na zahtevo in pod pogoji Uprave Republike Slovenije za pomorstvo izpluti iz notranjih morskih voda in teritorialnega morja Republike Slovenije. Če tega ne stori, jo lahko vlada proda na javni dražbi ali na drug najprimernejši način, kupnino pa po odbitju stroškov prodaje ladje položi za račun ladjarja pri pristojnem sodišču.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window