Navigacija

Pravilnik o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 123-5256/2003, stran 16848 DATUM OBJAVE: 11.12.2003

VELJAVNOST: od 26.12.2003 / UPORABA: od 26.12.2003

RS 123-5256/2003

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 31.5.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 123/03, 51/04, 41/11

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 31.5.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5256. Pravilnik o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo

 
 
Na podlagi 40. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZGO-1, 110/02 – ZJA, in 50/03 – odl. US) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
 

P R A V I L N I K
o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta pravilnik določa sistem obratovanja za elektroenergetska distribucijska omrežja, naloge upravljalca distribucijskega omrežja, opredeljuje storitev prenosa električne energije po distribucijskem omrežju, sistemske storitve na distribucijskem omrežju, obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja, pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje, pogoje za dostop do distribucijskega omrežja ter bazo podatkov o distribucijskem omrežju in njihovo zaupnost.
 

2. člen

 
Ta pravilnik velja za družbe Elektro Celje, d.d., Elektro Gorenjska, d.d., Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Maribor, d.d. in Elektro Primorska, d.d. in uporabnike distribucijskih omrežjj.
 

3. člen

 
Izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
 
-
izpad: je slučajen, z motnjo pogojen izklop dela omrežja;
 
-
koncept zaščite: določa vrsto zaščitnih naprav, način vgradnje, vrednosti nastavitev in ostale zahteve glede na značilnosti omrežja;
 
-
ločilno mesto: je mesto, namenjeno za povezavo ali ločitev med omrežjem, ki ga upravlja upravljalec distribucijskega omrežja in omrežjem, ki ga upravlja upravljalec prenosnega omrežja ali napravami uporabnikov;
 
-
priključek: je sklop električnih vodov in naprav visoke, srednje ali nizke napetosti, s katerimi so uporabnikove elektroenergetske naprave povezane z distribucijskim omrežjem. Sestavljen je iz zunanjega in notranjega priključka;
 
-
merilne naprave: so naprave za merjenje in registracijo porabe električne energije, ki morajo ustrezati zakonsko določenim zahtevam;
 
-
fazni faktor cos: je razmerje med delovno močjo P in navidezno močjo S;
 
-
moteno obratovanje in razpad: so vsa stanja omrežja, ki pomenijo razliko od normalnega obratovanja;
 
-
motnje pri obratovanju: pomenijo stanje, ko niso napajani vsi odjemalci ali ko kakovost električne energije odstopa od referenčnih vrednosti;
 
-
normalno obratovanje: je napajanje vseh odjemalcev, pri čemer so vse veličine v dovoljenih mejah;
 
-
odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki je na pogodbeni osnovi oskrbovana z električno energijo. Ta izraz se uporablja le za prejemnike energije – tako upravičene kot tudi tarifne, ne pa tudi za proizvajalce;
 
-
pogodba o dobavi električne energije: je pogodba, ki se sklene med dobaviteljem tarifnim odjemalcem in posameznim tarifnim odjemalcem. Ta pogodba vsebuje za vsako prevzemno-predajno mesto poleg količin električne energije tudi splošne in tehnične ter komercialne pogoje dobave;
 
-
pogodba o dostopu do distribucijskega omrežja: je pogodba, ki jo skleneta upravljalec in uporabnik distribucijskega omrežja. Slednji s to pogodbo pridobi za določen čas zagotovljen dostop do omrežja za določeno količino energije ob določenem času in v določeni smeri. Pogoj za sklenitev te pogodbe je pogodba o nakupu ali prodaji električne energije;
 
-
pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje: je pogodba, ki jo skleneta izvajalec distribucije električne energije in uporabnik distribucijskega omrežja ter z njo uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, ter s tem povezanimi premoženjskimi vprašanji, vzdrževanjem in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek;
 
-
pogodba o kakovosti električne energije: je pogodba s katero se uporabnik in upravljalec distribucijskega omrežja dogovorita za nestandardno kakovost električne energije in druge posebne pogoje priključitve na distribucijsko omrežje;
 
-
prevzemno-predajno mesto: je mesto, opremljeno z ustreznimi merilnimi napravami, ki zagotavljajo potrebne podatke za obračun električne energije in nadzor realizacije voznih redov;
 
-
priključno mesto: je stično mesto proizvajalca ali odjemalca z javnim omrežjem. Uporabniki distribucijskega omrežja imajo lahko priključna mesta v več točkah prenosnega in distribucijskega omrežja;
 
-
distribucijsko omrežje: je omrežje za razdeljevanje električne energije odjemalcem;
 
-
distribucijski elektroenergetski sistem: so postroji in naprave za proizvodnjo, prenos in razdeljevanje električne energije, ki zagotavljajo vzdrževanje ravnotežja med proizvodnjo in porabo z ustreznimi regulacijami;
 
-
stično mesto: je točka povezave med distribucijskim omrežjem in napravami uporabnika oziroma med dvema distribucijskima omrežjema;
 
-
soglasje za priključitev: je soglasje, ki ga izda upravljalec distribucijskega omrežja, skladno z uredbo o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/02 in 21/03 – popr.);
 
-
interno navodilo je akt, s katerim upravljalec distribucijskega omrežja ureja področja, ki niso natančneje urejena v drugih predpisih, ki ga obvezujejo in določa naloge posameznih izvajalcev gospodarskih javnih služb v skladu s predpisi o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije;
 
-
tarifni odjemalec: je odjemalec, ki po določbah energetskega zakona ni upravičeni odjemalec;
 
-
upravičeni odjemalec: je odjemalec, ki lahko prosto izbira dobavitelja, skladno z določbami energetskega zakona;
 
-
uporabnik distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: uporabnik): je pravna ali fizična oseba, ki ima po določbah energetskega zakona pravico dostopa do distribucijskega omrežja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window