Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 12-476/2006, stran 1181 DATUM OBJAVE: 7.2.2006

VELJAVNOST: od 8.2.2006 / UPORABA: od 1.3.2006

RS 12-476/2006

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.3.2006 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 12/06

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.3.2006
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

476. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

 
 
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

 

1. člen

 
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) se priloge I, II in III nadomestijo z novimi prilogami I, II in III, ki so sestavni del te uredbe.
 
Priloga I:
    Neposredna uvrstitev direktorjev oseb javnega prava v plačne razrede,
katerih ustanovitelj je država in jih pretežno financira državni proračun
ali blagajna obveznega zdravstvenega zavarovanja


                                                                             
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|   Šifra   |   Osebe javnega prava/proračunski   |  Ime delovnega   |Plačni|
| delovnega |              uporabnik              |      mesta       |razred|
|   mesta   |                                     |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B019301    |Univerza v Ljubljani, Mariboru in na |Rektor UNIV       |  60  |
|           |Primorskem (UL, UM, UP)              |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B019330    |Klinični center Ljubljana (KC)       |Direktor BOLN     |  60  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |RTV Slovenija (RTV SLO)              |Direktor JZ       |  60  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017391    |Zavod za zdravstveno zavarovanje     |Direktor SKL      |  60  |
|           |Slovenije (ZZZS)                     |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017391    |Zavod za pokojninsko in invalidsko   |Direktor SKL      |  60  |
|           |zavarovanje Republike Slovenije      |                  |      |
|           |(ZPIZ)                               |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017370    |Institut »Jožef Stefan« (IJS)        |Direktor JRZ/JIZ  |  60  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017102    |Davčna uprava RS (DURS)              |Direktor/         |  60  |
|           |                                     |inšpektor OSM     |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017102    |Policija (POL)                       |Direktor/         |  60  |
|           |                                     |inšpektor OSM     |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017102    |Generalštab SV (GŠSV)                |Direktor/         |  60  |
|           |                                     |inšpektor OSM     |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017101    |Slovenska obveščevalno-varnostna     |Direktor VS       |  60  |
|           |agencija (SOVA)                      |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017102    |Carinska uprava RS (CURS)            |Direktor/         |  60  |
|           |                                     |inšpektor OSM     |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017367    |Cankarjev dom Ljubljana (CD)         |Direktor          |  59  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017391    |Zavod Republike Slovenije za         |Direktor SKL      |  59  |
|           |zaposlovanje (ZRSZ)                  |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017101    |Služba vlade za zakonodajo (SVZ)     |Direktor VS       |  58  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017101    |Statistični urad Republike Slovenije |Direktor VS       |  58  |
|           |(SURS)                               |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017101    |Urad za makroekonomske analize in    |Direktor VS       |  58  |
|           |razvoj (UMAR)                        |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017392    |Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) |Direktor AGEN     |  58  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017392    |Agencija za trg vrednostnih papirjev |Direktor AGEN     |  58  |
|           |(ATRP)                               |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017332    |Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek |Direktor BOLN     |  58  |
|           |za pljučne bolezni in alergijo KOPA  |                  |      |
|           |(BG)                                 |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017332    |Psihiatrična klinika Ljubljana (PKL) |Direktor BOLN     |  58  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017332    |Onkološki inštitut Ljubljana (OIL)   |Direktor BOLN     |  58  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017332    |Inštitut Republike Slovenije za      |Direktor BOLN     |  58  |
|           |rehabilitacijo (IRSR)                |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017392    |Javna agencija Republike Slovenije za|Direktor AGEN     |  58  |
|           |energijo (JARSE)                     |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017392    |Agencija za pošto in elektronske     |Direktor AGEN     |  58  |
|           |komunikacije (APEK)                  |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017366    |Narodna in univerzitetna knjižnica   |Direktor/         |  57  |
|           |(NUK)                                |ravnatelj KNJ     |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017391    |Stanovanjski sklad RS (SS)           |Direktor SKL      |  57  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B019110    |Slovenska akademija znanosti in      |Direktor          |  57  |
|           |umetnosti (SAZU)                     |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017391    |Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  |Direktor SKL      |  57  |
|           |(SKZG)                               |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017392    |Javna agencija RS za železniški      |Direktor AGEN     |  57  |
|           |promet (JAŽP)                        |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017374    |Kmetijsko-gozdarska zbornica         |Predsednik ZBORN  |  57  |
|           |Slovenije (KGZS)                     |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017370    |Inštitut za varovanje zdravja (IVZ)  |Direktor JRZ/JIZ  |  57  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Zavod RS za transfuzijsko medicino   |Direktor JZ       |  57  |
|           |(ZTM)                                |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017392    |Javna agencija za raziskovalno       |Direktor AGEN     |  57  |
|           |dejavnost Republike Slovenije (ARRS) |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017392    |Javna agencija RS za regionalni      |Direktor AGEN     |  57  |
|           |razvoj (JARR)                        |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017392    |Agencija RS za javnopravne evidence  |Direktor AGEN     |  57  |
|           |in storitve (AJPES)                  |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017392    |Javna agencija za tehnološki razvoj  |Direktor AGEN     |  57  |
|           |RS (JATR)                            |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Zavod RS za varstvo kulturne         |Direktor JZ       |  57  |
|           |dediščine (ZVKD)                     |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017360    |Slovensko narodno gledališče (SNG    |Direktor/ravnatelj|  57  |
|           |DRAMA)                               |GLED              |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017360    |Slovensko narodno gledališče (SNG    |Direktor/ravnatelj|  57  |
|           |OPERA BALET)                         |GLED              |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017360    |Slovensko narodno gledališče (SNG MB)|Direktor/ravnatelj|  57  |
|           |                                     |GLED              |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017360    |Slovenska filharmonija (SF)          |Direktor/ravnatelj|  57  |
|           |                                     |GLED              |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017391    |Ekološki sklad RS (ERS)              |Direktor SKL      |  57  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Slovenska turistična organizacija    |Direktor JZ       |  57  |
|           |(STO)                                |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Zavod Republike Slovenije za šolstvo |Direktor JZ       |  56  |
|           |(ZRSŠ)                               |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017391    |Jamstveni in preživninski sklad RS   |Direktor SKL      |  56  |
|           |(JPS)                                |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Zavod za gozdove (ZG)                |Direktor JZ       |  56  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Zavod za varstvo narave (ZVN)        |Direktor JZ       |  56  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Zavod RS za blagovne rezerve (ZRSBR) |Direktor JZ       |  56  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Zavod za obvezne rezerve nafte in    |Direktor JZ       |  56  |
|           |njenih derivatov (ZORND)             |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Zavod za farmacijo in preizkušanje   |Direktor JZ       |  56  |
|           |zdravil (ZFPZ)                       |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017362    |Narodni muzej Slovenije (NM)         |Direktor MUZ      |  56  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017378    |Triglavski narodni park (TNP)        |Direktor NP       |  56  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Državni izpitni center (DIC)         |Direktor JZ       |  55  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017101    |Kabinet predsednika vlade (KPV)      |Direktor VS       |  55  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017375    |Kmetijsko-gozdarska zbornica         |Direktor ZBORN    |  55  |
|           |Slovenije (KGZS)                     |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Center za poklicno izobraževanje     |Direktor JZ       |  55  |
|           |(CPI)                                |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017392    |Agencija za radioaktivne odpadke     |Direktor AGEN     |  55  |
|           |(ARO)                                |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017360    |Slovensko narodno gledališče Nova    |Direktor/ravnatelj|  55  |
|           |Gorica (SNG NG)                      |GLED              |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017362    |Slovenski etnografski muzej (SEM)    |Direktor MUZ      |  55  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017362    |Tehniški muzej Slovenije (TMS)       |Direktor MUZ      |  55  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Kobilarna Lipica (KL)                |Direktor JZ       |  55  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017391    |Javni sklad RS za kulturne dejavnosti|Direktor SKL      |  54  |
|           |(JSKD)                               |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017370    |Geodetski inštitut Slovenije (GIS)   |Direktor JRZ/JIZ  |  54  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017370    |Inštitut za vode Republike Slovenije |Direktor JRZ/JIZ  |  54  |
|           |(IVRS)                               |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017391    |Sklad RS za sukcesijo (SS)           |Direktor SKL      |  54  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Javni zavod za protokolarne storitve |Direktor JZ       |  54  |
|           |Brdo (JZPS)                          |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017303    |Študentski domovi v Ljubljani (ŠD)   |Direktor ŠD       |  54  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Zavod RS za presaditev organov in    |Direktor JZ       |  54  |
|           |tkiv (ZPOT)                          |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017370    |Inštitut za socialno varstvo (ISV)   |Direktor JRZ/JIZ  |  54  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017362    |Prirodoslovni muzej Slovenije (PMS)  |Direktor MUZ      |  54  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017364    |Narodna galerija (NG)                |Direktor GAL      |  54  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017105    |Upravna enota Ljubljana (UELJ)       |Načelnik UE       |  54  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017392    |Javna agencija RS za podjetništvo in |Direktor AGEN     |  54  |
|           |tuje investicije (JARSPTI)           |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017391    |Javni sklad Republike Slovenije za   |Direktor SKL      |  54  |
|           |podjetništvo (JSRSP)                 |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017370    |Nacionalni veterinarski inštitut     |Direktor JRZ/JIZ  |  53  |
|           |(NVI)                                |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017366    |Centralna tehniška knjižnica (CTK)   |Direktor/ravnatelj|  53  |
|           |                                     |KNJ               |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017391    |AD futura (ADF)                      |Direktor SKL      |  53  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017370    |Inštitut za hmeljarstvo in           |Direktor JRZ/JIZ  |  53  |
|           |pivovarstvo Slovenije (IHPS)         |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Center šolskih in obšolskih          |Direktor JZ       |  53  |
|           |dejavnosti (CŠOD)                    |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Center za mobilnost, evropske        |Direktor JZ       |  53  |
|           |programe in sodelovanje (CMEPISU)    |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Andragoški center Slovenije (ACS)    |Direktor JZ       |  53  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Šola za ravnatelje (ŠR)              |Direktor JZ       |  53  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017362    |Muzej novejše zgodovine Slovenije    |Direktor MUZ      |  53  |
|           |(MNZS)                               |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017391    |Filmski sklad RS (FSRS)              |Direktor SKL      |  53  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017364    |Moderna galerija (MG)                |Direktor GAL      |  53  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Filmski studio Viba film (FSVF)      |Direktor JZ       |  53  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017106    |Državno pravobranilstvo (DP)         |Generalni         |  53  |
|           |                                     |sekretar          |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017106    |Vrhovno državno tožilstvo (VDT)      |Generalni         |  53  |
|           |                                     |sekretar          |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017107    |Državni svet (DS)                    |Generalni         |  53  |
|           |                                     |sekretar          |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017108    |Republiški svet za preventivo in     |Predsednik        |  53  |
|           |vzgojo v cestnem prometu             |                  |      |
|           |(RSPVCP)                             |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017391    |Sklad za financiranje razgradnje NEK |Direktor SKL      |  53  |
|           |in za odlaganje radioaktivnih        |                  |      |
|           |odpadkov iz NEK (S NEK)              |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017370    |Slovenski inštitut za standardizacijo|Direktor JRZ/JIZ  |  53  |
|           |(SIS)                                |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017302    |Univerza v Ljubljani, Mariboru in na |Glavni tajnik     |  53  |
|           |Primorskem (UL, UM, UP)              |UNIV              |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017391    |Javni sklad RS za regionalni razvoj  |Direktor SKL      |  52  |
|           |in ohranjenost poseljenosti          |                  |      |
|           |slovenskega podeželja (JSRRPSP)      |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Arboretum Volčji Potok (AVP)         |Direktor JZ       |  52  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Mladinsko klimatsko zdravilišče      |Direktor JZ       |  51  |
|           |Rakitna (MKZR)                       |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Svetovalni center za otroke,         |Direktor JZ       |  51  |
|           |mladostnike in starše Ljubljana      |                  |      |
|           |(SCOMS)                              |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Javni zavod Slovenska akreditacija   |Direktor JZ       |  51  |
|           |(JZSA)                               |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Zavod za šport (ZŠ)                  |Direktor JZ       |  51  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017362    |Slovenski šolski muzej (SŠM)         |Direktor MUZ      |  51  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017391    |Javni sklad RS za spodbujanje        |Direktor SKL      |  51  |
|           |zaposlovanja invalidov (JSSZI)       |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Zavod za ribištvo (ZR)               |Direktor JZ       |  50  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Slovenska kinoteka (SK)              |Direktor JZ       |  50  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017362    |Slovenski gledališki muzej (SGM)     |Direktor MUZ      |  49  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017362    |Javni zavod Muzej športa (JZMŠ)      |Direktor MUZ      |  49  |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Center za razvoj kmetijstva in       |Direktor JZ       |  49  |
|           |podeželja Jablje (CRKDJ)             |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Zavod za kulturo madžarske narodnosti|Direktor JZ       |  44  |
|           |Lendava (ZKMNL)                      |                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+
|B017390    |Zavod za informativno dejavnost      |Direktor JZ       |  41  |
|           |madžarske narodnosti Lendava (ZIDMNL)|                  |      |
|           |                                     |                  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------------+------+


	
  Priloga II:
  Razponi za uvrstitev direktorjev oseb javnega prava v plačne razrede,
katerih ustanovitelj je država ali lokalna skupnost in jih pretežno
financira državni proračun ali blagajna obveznega zdravstvenega zavarovanja


                                       
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|  Šifra |Tip osebe javnega prava |Ime delovnega mesta| Plačni | Plačni |
| delovnega|            |          | razred | razred |
|  mesta |            |          | najnižji |najvišji|
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017101  |Vladna služba (VS)   |Direktor VS    |  52  |  57  |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017104  |Ministrstvo (MIN)    |Generalni sekretar |  54  |  55  |
|     |            |MIN        |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017106  |Pravosodni organ (PO)  |Sekretar PO    |  45  |  52  |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017103  |Ministrstvo (MIN)    |Generalni direktor |  56  |  57  |
|     |            |direktorata MIN  |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017102  |Organ v sestavi     |Direktor/inšpektor |  50  |  57  |
|     |ministrstva (OSM)    |OSM        |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017105  |Upravna enota (UE)   |Načelnik UE    |  48  |  50  |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017306  |Višja strokovna šola  |Direktor VSŠ    |  49  |  52  |
|     |(VSŠ)          |          |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017307  |Višja strokovna šola – |Ravnatelj VSŠOE  |  44  |  49  |
|     |organizacijska enota  |          |     |    |
|     |(VSŠOE)         |          |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017310  |Šolski center (ŠC)   |Direktor ŠC    |  49  |  54  |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017312  |Srednja šola (SŠ)    |Direktor/ravnatelj |  45  |  52  |
|     |            |SŠ         |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017313  |Srednja šola (SŠ)    |Ravnatelj SŠ    |  44  |  50  |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017314  |Srednja šola –     |Ravnatelj SŠOE   |  42  |  49  |
|     |organizacijska enota  |          |     |    |
|     |(SŠOE)         |          |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017316  |Osnovna šola (OŠ)    |Ravnatelj OŠ    |  42  |  50  |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017317  |Osnovna šola s     |Ravnatelj OŠPP   |  42  |  50  |
|     |prilagojenim programom |          |     |    |
|     |(OŠPP)         |          |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017321  |Zavod za vzgojo in   |Ravnatelj ZPP   |  47  | 52  |
|     |izobraževanje otrok in |          |     |    |
|     |mladostnikov s     |          |     |    |
|     |posebnimi potrebami   |          |     |    |
|     |(ZPP)          |          |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017320  |Zavod za vzgojo in   |Direktor ZPP    |  50  | 53  |
|     |izobraževanje otrok in |          |     |    |
|     |mladostnikov s     |          |     |    |
|     |posebnimi potrebami   |          |     |    |
|     |(ZPP)          |          |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017322  |Zavod za vzgojo in   |Ravnatelj ZPPOE  |  45  | 50  |
|     |izobraževanje otrok in |          |     |    |
|     |mladostnikov s     |          |     |    |
|     |posebnimi potrebami –  |          |     |    |
|     |organizacijska enota  |          |     |    |
|     |(ZPPOE)         |          |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017325  |Dijaški dom (DD/ DDOE) |Ravnatelj DD/DDOE |  42  | 49  |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017327  |Glasbena šola (GŠ)   |Ravnatelj GŠ    |  42  | 50  |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B019303  |Članica univerze    |Dekan / Direktor  |  49  | 55  |
|     |oziroma druge članice  |ČUDČU       |     |    |
|     |univerze (ČUDČU)    |          |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017305  |Samostojni visokošolski |Dekan / Direktor  |  45  | 55  |
|     |zavod (SVZ)       |SVZ        |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017332  |Bolnišnica (BOLN)    |Direktor BOLN   |  54  | 58  |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017334  |Zdravstveni dom (ZD)  |Direktor ZD    |  50  | 55  |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017336  |Lekarna (LEK)      |Direktor LEK    |  47  | 53  |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017340  |Zavod za zdravstveno  |Direktor ZZV    |  53  | 55  |
|     |varstvo (ZZV)      |          |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017345  |Center za socialno delo |Direktor CSD    |  44  | 50  |
|     |(CSD)          |          |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017347  |Dom upokojencev,    |Direktor DU PSVZ  |  44  | 53  |
|     |posebni socialno    |          |     |    |
|     |varstveni zavod (DU   |          |     |    |
|     |PSVZ)          |          |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017350  |Varstveno delovni    |Direktor VDC    |  44  | 50  |
|     |center (VDC)      |          |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017352  |Socialno varstveni   |Direktor SVZPP   |  48  | 53  |
|     |zavod za usposabljanje |          |     |    |
|     |otrok s posebnimi    |          |     |    |
|     |potrebami (SVZPP)    |          |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017360  |Gledališče (GLED)    |Direktor /     |  45  | 51  |
|     |            |Ravnatelj GLED   |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017362  |Muzej (MUZ)       |Direktor MUZ    |  45  | 51  |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017364  |Galerija (GAL)     |Direktor GAL    |  45  | 51  |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017368  |Arhiv (ARH)       |Direktor ARH    |  45  | 53  |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017370  |Javni raziskovalni   |Direktor JRZ/JIZ  |  50  | 57  |
|     |zavod / javni      |          |     |    |
|     |infrastrukturni zavod  |          |     |    |
|     |(JRZ/JIZ)        |          |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017375  |Kmetijsko gozdarska   |Direktor KGZ    |  47  | 49  |
|     |zbornica (KGZ)     |          |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017378  |Naravni park (NP)    |Direktor NP    |  50  | 53  |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017501  |Javni gospodarski zavod |Direktor JGZ    |  47  | 52  |
|     |(JGZ)          |          |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017398  |Vse osebe javnega prava |Namestnik     |     |    |
|     |            |direktorja/član  |     |    |
|     |            |uprave       |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+
|B017399  |Vse osebe javnega prava |Strokovni     |     |    |
|     |            |direktor/strokovni |     |    |
|     |            |vodja       |     |    |
|     |            |          |     |    |
+----------+------------------------+-------------------+----------+--------+


	
  Priloga III:
  Razponi za uvrstitev direktorjev oseb javnega prava v plačne razrede,
katerih ustanovitelj in pretežni financer je lokalna skupnost oziroma 
proračun lokalne skupnosti


                                       
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|  Šifra  | Tip osebe javnega | Ime delovnega mesta | Plačni | Plačni |
| delovnega |    prava    |           | razred | razred |
|  mesta  |          |           | najnižji | najvišji |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017801  |Občinska uprava  |Direktor/tajnik OBČ |  44  |  54  |
|      |(OBČ UPR)     |UPR         |     |     |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017803  |Ljudska univerza  |Direktor LU     |  42  |  52  |
|      |(LU)        |           |     |     |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017805  |Vrtec (VRT)    |Ravnatelj VRT    |  41  |  50  |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017810  |Javni zavod s   |Direktor JZŠ     |  35  |  48  |
|      |področja športa  |           |     |     |
|      |(JZŠ)       |           |     |     |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017815  |Javni zavod    |Direktor GRD     |  40  |  52  |
|      |gasilsko reševalne |           |     |     |
|      |dejavnosti (GRD)  |           |     |     |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017820  |Zavod za oskrbo na |Direktor ZODP    |  48  |  50  |
|      |domu (ZOD)     |           |     |     |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017825  |Gledališče (GLED) |Direktor/ravnatelj  |  40  |  48  |
|      |          |GLED         |     |     |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017835  |Muzej, galerija  |Direktor MUZ/GAL   |  36  |  46  |
|      |(MUZ/GAL)     |           |     |     |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017841  |Knjižnica (KNJ)  |Direktor KNJ     |  40  |  48  |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017840  |Regionalna     |Direktor REG KNJ   |  46  |  51  |
|      |knjižnica (REG   |           |     |     |
|      |KNJ)        |           |     |     |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017845  |Kulturni dom (KD) |Direktor KD     |  32  |  50  |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017881  |Javni stanovanjski |Direktor JSS     |  40  |  51  |
|      |sklad (JSS)    |           |     |     |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017885  |Regijsko študijsko |Direktor RŠS     |  44  |  51  |
|      |središče (RŠS)   |           |     |     |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017850  |Javni zavod s   |Direktor JZT     |  32  |  45  |
|      |področja turizma  |           |     |     |
|      |(JZT)       |           |     |     |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017855  |Regionalna     |Direktor RRA     |  45  |  50  |
|      |razvojna agencija |           |     |     |
|      |(RRA)       |           |     |     |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017880  |Javni sklad, javni |Direktor JS/JZ/A   |  32  |  50  |
|      |zavod, agencija  |           |     |     |
|      |(JS/JZ/A)     |           |     |     |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017890  |Vse osebe javnega |Namestnik      |     |     |
|      |prava       |direktorja/član   |     |     |
|      |          |uprave        |     |     |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+
|B017891  |Vse osebe javnega |Strokovni      |     |     |
|      |prava       |direktor/strokovni  |     |     |
|      |          |vodja        |     |     |
|      |          |           |     |     |
+-----------+-------------------+---------------------+----------+----------+

 

2. člen

 
V prilogi IV se pri točki "7. Dejavnost: VISOKO ŠOLSTVO IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST;" tabela "Tip osebe javnega prava: regijsko študijsko središče; Priloga: priloga III; Ime delovnega mesta: direktor regijskega študijskega središča (RŠS)" črta.
 

3. člen

 
V prilogi IV se na koncu točke "3. Dejavnost: VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT" doda nova tabela v naslednjem besedilu:
 
Tip osebe javnega prava: regijsko študijsko središče
 
Priloga: priloga III
 
Ime delovnega mesta: direktor regijskega študijskega središča (RŠS)
 

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window