Navigacija

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 87-4007/1997, stran 8368 DATUM OBJAVE: 29.12.1997

VELJAVNOST: od 1.1.1998 / UPORABA: od 1.1.1998

RS 87-4007/1997

Verzija 10 / 10

Čistopis se uporablja od 22.2.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 61/05, 71/06, 62/07, 19/08, 67/08, 40/12 - ZUJF, 8/20

Časovnica

Na današnji dan, 26.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.2.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

4007. Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
 o razglasitvi zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)

 
Razglašam zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 1997.
 
Št. 001-22-122/97
 
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O VIŠINI POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN NEKATERIH DRUGIH PREJEMKOV (ZPSDP)

 

1. člen

 
S tem zakonom se za zaposlene v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih podjetjih in v bankah, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država ali, ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma v večinski lasti države in v Slovenski razvojni družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava (v nadaljnjem besedilu: delodajalci) določajo:
 
-
dnevnice za službena potovanja v državi;
 
-
kilometrina;
 
-
povračilo stroškov prenočevanja;
 
-
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela;
 
-
terenski dodatek;
 
-
regres za prehrano med delom;
 
-
nadomestilo za ločeno življenje;
 
-
odpravnina ob odhodu v pokoj.
 
Višina povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, določena s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi se uporablja, v kolikor ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače.
 

3. člen

 
(1)
Dnevnica za službeno potovanje v državi znaša:
 
-
21,39 EUR, če traja potovanje več kot 12 ur;
 
-
10,68 EUR, če traja potovanje od 8 do 12 ur;
 
-
7,45 EUR, če traja potovanje od 6 do 8 ur.
 
(2)
Do dnevnice za službeno potovanje, ki traja od 6 do 8 ur je zaposleni upravičen le v primeru, če se je službeno potovanje pričelo vsaj dve uri pred začetkom oziroma končalo vsaj dve uri po preteku rednega delovnega časa.
 

4. člen

 
Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene se za vsak prevoženi kilometer določi v višini 30 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window