Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 111-5507/2007, stran 15239 DATUM OBJAVE: 5.12.2007

VELJAVNOST: od 20.12.2007 / UPORABA: od 20.12.2007

RS 111-5507/2007

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.12.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 111/07

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.12.2007
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5507. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. novembra 2007.
 
001-22-138/07
 
Ljubljana, dne 29. novembra 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POTROŠNIŠKIH KREDITIH (ZPotK-B)

 

1. člen

 
V Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/04 - uradno prečiščeno besedilo) se v 1. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive:
 
- Direktiva Sveta (87/102/EGS) z dne 22. decembra 1986 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti (UL L št. 42 z dne 12. 2. 1987, str. 48);
 
- Direktiva Sveta (90/88/EGS) z dne 2. februarja 1990 o spremembi direktive (87/102/EGS) o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti (UL L št. 61 z dne 10. 3. 1990, str. 14);
 
- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta (87/7/ES) z dne 16. februarja 1998 o spremembi direktive (87/102/EGS) o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti (UL L št. 101 z dne 1. 4. 1998, str. 17).".
 

2. člen

 
V prvem odstavku 3. člena se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
 
"5. kreditne pogodbe, v katerih je znesek kredita manjši od 170 eurov;".
 
Črta se 6. točka.
 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za primere iz 3., 4., 5., in 7. točke prejšnjega odstavka uporablja 15. člen tega zakona.".
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 7. člena se v 9. točki pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: "in opozorilo, da se ob spremembi tečaja lahko spremenijo tudi predvideni zneski posameznih plačil.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window