Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 68-3260/2002, stran 7739 DATUM OBJAVE: 30.7.2002

VELJAVNOST: od 31.7.2002 / UPORABA: od 1.8.2002

RS 68-3260/2002

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.8.2002 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 68/02

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.8.2002
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3260. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila

 
 
Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 50/02 - odl. US) je Vlada Republike Slovenije izdala
 

U R E D B O o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila

 

1. člen

 
V uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01 in 93/01; v nadaljnem besedilu: uredba) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
 

"2. člen

 

Višina letnega povračila za uporabo cest se za posamezne vrste motornih vozil in priklopnih vozil določi glede na naslednja merila in znaša za:

1. motorno kolo glede na delovno prostornino njegovega motorja:
        do vključno 125 cm3                    2.480 tolarjev,
   nad 125 cm3 do vključno 500 cm3        3.720 tolarjev,
   nad 500 cm3                            4.950 tolarjev;

2. osebni avtomobil in bivalno vozilo (avtodom) glede na delovno prostornino njegovega motorja:
       do vključno 1350 cm3                  11.150 tolarjev,
   nad 1350 cm3 do vključno 1800 cm3     16.720 tolarjev,
   nad 1800 cm3 do vključno 2500 cm3     24.770 tolarjev,
   nad 2500 cm3                          44.590 tolarjev;

3. kombinirano vozilo 26.630 tolarjev;

4. osebno specialno vozilo za prevoz določenih oseb 11.150 tolarjev;
    letno povračilo za uporabo cest za bivalno osebno vozilo se plača po 2. točki tega člena;

5. avtobus, glede na število potniških sedežev, za vsak potniški sedež 740 tolarjev;
    letno povračilo za uporabo cest za bivalni avtobus se plača po 2. točki tega člena;

6. priklopno vozilo osebnih vozil, ki presega največjo dovoljeno maso 750 kg, 6.190 tolarjev;

7. priklopno vozilo avtobusov, ki presega največjo dovoljeno maso 750 kg, 8.670 tolarjev;

8. tovorno vozilo in specialno tovorno vozilo, namenjeno prevozu določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno maso:
 
---------------------------------------------------------------------------
Največja dovoljena masa      Tolarjev    Dovoljena skupna masa
                                         (pravilnik o dimenzijah,masah
                                         in opremi vozil, Uradni list RS,
                                         št. 24/96 in 17/00; v nadaljnjem
                                         besedilu: pravilnik)*
---------------------------------------------------------------------------
do vključno 4 t              26.630
nad 4 t do vključno 5 t      33.290
nad 5 t do vključno 6 t       9.950
nad 6 t do vključno 7 t      46.610
nad 7 t do vključno 8 t      53.270
nad 8 t do vključno 9 t      59.930
nad 9 t do vključno 10 t     66.590
nad 10 t do vključno 11 t    73.250
nad 11 t do vključno 12 t    79.910
nad 12 t do vključno 13 t    86.570
nad 13 t do vključno 14 t    93.230
nad 14 t do vključno 15 t    99.890
nad 15 t do vključno 16 t   106.550
nad 16 t do vključno 17 t   113.210
nad 17 t do vključno 18 t   119.870     1. točka 6. člena pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t   126.530
nad 19 t do vključno 20 t   133.190
nad 20 t do vključno 21 t   139.850
nad 21 t do vključno 22 t   146.510
nad 22 t do vključno 23 t   153.170
nad 23 t do vključno 24 t   159.830
nad 24 t do vključno 25 t   166.490     2.a točka 6. člena pravilnika
nad 25 t do vključno 26 t   173.150     2.b točka 6. člena pravilnika
nad 26 t do vključno 27 t   179.810
nad 27 t do vključno 28 t   186.470
nad 28 t do vključno 29 t   193.130
nad 29 t do vključno 30 t   199.790
nad 30 t do vključno 31 t   206.450
nad 31 t do vključno 32 t   213.110     3. in 4. točka 6. člena pravilnika
---------------------------------------------------------------------------
 
*1. točka 6. člena pravilnika: motorno vozilo z največ dvema osema (dovoljena skupna masa do 18 t);
2.a točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot dvema osema, razen vozil iz 3. in 4. točke 6. člena pravilnika (dovoljena skupna masa do 25 t);
2.b točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z dvojno osjo, z razmikom osi 1,3 m in več, vendar manjšim od 1,8 m, če je pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem oziroma, če je vsaka pogonska os  opremljena z dvojnimi kolesi ter pri tem osna obremenitev posamezne osi ne preseže 9.50 t (dovoljena skupna masa do 26 t);
2. in 4. točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot tremi osmi: z dvema dvojnima osema, katerih simetrali sta razmaknjeni najmanj 4 m; z dvema krmiljenima osema in obremenitvijo dvojne osi, kot je navedeno za točko 2.b, ter katerih največja dovoljena obremenitev ne presega 5 t na meter razdalje od simetrale najbolj sprednje do simetrale najbolj zadnje osi; motorna vozila z več kot štirimi osmi dovoljena skupna masa do 32 t).
 
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se:
- za bivalno specialno tovorno vozilo plačuje letno povračilo za uporabo cest po 2. točki tega člena;
- za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico in zabaviščno vozilo (luna park) plačuje letno povračilo za uporabo cest po 11. točki tega člena.

Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za tovorno vozilo ali specialno tovorno vozilo, katerega največja dovoljena masa (masa vozila z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom, plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso vozila po pravilniku.
Prevoz s tovornim vozilom ali specialnim tovornim vozilom, ki presega dimenzijo, maso ali osne obremenitve, kot so določene v pravilniku ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;

9. vlečno vozilo s polpriklopnikom glede na največjo dovoljeno maso skupine vozil, določeno na podlagi predpisane najmanjše moči motorja vlečnega vozila (4,41 kW/t skupne mase) za skupino vozil:
 
---------------------------------------------------------------------------
Moč motorja             Največja dovoljena masa         Tolarjev
vlečnega vozila         skupine vozil
---------------------------------------------------------------------------
do 52,92 kW            do vključno 12 t                79.890
do 57,33 kW            nad 12 t do vključno 13 t       86.550
do 61,74 kW            nad 13 t do vključno 14 t       93.210
do 66,15 kW            nad 14 t do vključno 15 t       99.870
do 70,56 kW            nad 15 t do vključno 16 t      106.530
do 74,97 kW            nad 16 t do vključno 17 t      113.190
do 79,38 kW            nad 17 t do vključno 18 t      119.850
do 83,79 kW            nad 18 t do vključno 19 t      126.510
do 88,20 kW            nad 19 t do vključno 20 t      133.170
do 92,61 kW             nad 20 t do vključno 21 t     139.830
do 97,02 kW            nad 21 t do vključno 22 t      146.490
do 101,43 kW           nad 22 t do vključno 23 t      153.150
do 105,84 kW           nad 23 t do vključno 24 t      159.810
do 110,25 kW           nad 24 t do vključno 25 t      166.470
do 114,66 kW           nad 25 t do vključno 26 t      173.130
do 119,07 kW           nad 26 t do vključno 27 t      179.790
do 123,48 kW           nad 27 t do vključno 28 t      186.450
do 127,89 kW            nad 28 t do vključno 29 t     193.110
do 132,30 kW           nad 29 t  do vključno 30 t     199.770
do 136,71 kW           nad 30 t do vključno 31 t      206.430
do 141,12 kW           nad 31 t do vključno 32 t      213.090
do 145,53 kW           nad 32 t do vključno 33 t      219.750
do 149,94 kW           nad 33 t do vključno 34 t      226.410
do 154,35 kW           nad 34 t do vključno 35 t      233.070
do 158,76 kW           nad 35 t do vključno 36 t      239.730
do 163,17 kW           nad 36 t do vključno 37 t      246.390
do 167,58 kW           nad 37 t do vključno 38 t      253.050
do 171,99 kW           nad 38 t do vključno 39 t       259.710
nad 172,00 kW          nad 39 t do vključno 40 t      266.370
- za prevoze v kombiniranem transportu (cesta/železnica) - 6. in
7. točka pravilnika)*
do 180,81 kW           nad 40 t do vključno 41 t      272.970
do 185,22 kW           nad 41 t do vključno 42 t      279.630
do 189,83 kW           nad 42 t do vključno 43 t      286.290
nad 189,84 kW          nad 43 t do vključno 44 t      292.950
---------------------------------------------------------------------------
 
* Triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim polpriklopnikom, ki vozi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če prevaža ISO zabojnik dolg 40 ft;
če je polpriklopnik ojačan za prevoze v nespremljanem kombiniranem prevozu; skupina vozil s petimi ali več osmi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če je skupina vozil prilagojena prevozu zamenljivih tovorišč (dovoljena skupna masa do 44 t).
 
Za polpriklopnik, ki se registrira samostojno, se letno povračilo za uporabo cest ne plačuje.
Za skupino vozil iz te točke, katerih največja dovoljena masa (masa vlečnega vozila in polpriklopnika z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso skupine vozil, določeno s pravilnikom, se plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso po pravilniku.
Prevoz s skupino vozil, ki presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so določene s pravilnikom ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;

10. tovorno priklopno vozilo in specialno tovorno priklopno vozilo, ki je namenjeno prevozu določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno maso priklopnika:
 
---------------------------------------------------------------------------
Največja dovoljena masa      Tolarjev  Dovoljena skupna masa
                                        (po pravilniku)*
---------------------------------------------------------------------------
do vključno 4 t             15.980
nad 4 t do vključno 5 t     19.980
nad 5 t do vključno 6 t     23.980
nad 6 t do vključno 7 t     27.980
nad 7 t do vključno 8 t     31.980
nad 8 t do vključno 9 t     35.980
nad 9 t do vključno 10 t    39.980
nad 10 t do vključno 11 t   43.980
nad 11 t do vključno 12 t   47.980
nad 12 t do vključno 13 t   51.980
nad 13 t do vključno 14 t   55.980
nad 14 t do vključno 15 t   59.980
nad 15 t do vključno 16 t   63.980
nad 16 t do vključno 17 t   67.980
nad 17 t do vključno 18 t   71.980    1. točka 6. člena pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t   75.980
nad 19 t do vključno 20 t   79.980
nad 20 t do vključno 21 t   83.980
nad 21 t do vključno 22 t   87.980
nad 22 t do vključno 23 t   91.980
nad 23 t do vključno 24 t   95.980    2.c točka 6. člena pravilnika
---------------------------------------------------------------------------
 
* 1. točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z dvema osema (dovoljena skupna masa do18 t)
2.c točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z več kot dvema osema (dovoljena skupna masa do 24 t)
 
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za specialno tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo (luna park) in bivalno priklopno vozilo plačuje letno povračilo za uporabo cest po 12. točki tega člena.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom, plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso priklopnega vozila po pravilniku.
Prevoz s skupino vozil iz 8. in 10. točke tega člena, ki presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so določene s pravilnikom ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;

11. delovno vozilo, ne glede na skupno maso vozila, 4.950 tolarjev.
Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico in zabaviščno vozilo (luna park):

12. delovno priklopno vozilo, ne glede na skupno maso vozila, 1.240 tolarjev.
Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za specialno tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo (luna park) in bivalno priklopno vozilo.

 

2. člen

 
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window